Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Türkiye Fiziki haritasını inceleyenbir öğrenci aşağıdakilerdenhangisini göremez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Türkiye Fiziki haritasını inceleyenbir öğrenci aşağıdakilerdenhangisini göremez? sorunun cevabı "Türkiye’deki otomobil fabrikaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümledeki “iş” sözcüğü, “meslek” anlamında kullanılmıştır?              I.    İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış.             II.  Behçet Necatigil’in şiirlerini okuyorum.             III. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık.             IV.  Buraya geldiğini neden söylemedin? Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Clara : - - - - ?Ali : Hımm, approximately five hundred.Clara : Are you serious? Do you really spend so much time on your mobile phone?  Veysel YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat videoyu beğenmemiştir.Bu videoya aşağıdaki yorumlardan hangisini yazması uygun değildir?  “Aydınlatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi anlat- maya bağlı metinlerden değildir? Avrupa Birliğinde yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi, programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu olan organ aşağıdakilerden hangisidir?  OHAL kararının alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?