Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu? sorunun cevabı "Amasya görüşmeleri  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna göre bir davranış değildir? “Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar.” cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralanırsa hangi sözcük ilk sırada yer alır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, Vali muavini tayin edilmek için en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunmak ve bu hizmetin kaç yılını Doğu'da geçirmiş olmak gereklidir? Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir? 24'ten başlayıp geriye doğru 2' şer ritmik sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Sosyal bilgiler öğretmeni, Ali’den “Bilim ve Teknoloji” konusunda bir araştırma yapmasını istemiştir.Ali’nin araştırmasını hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış bir davranıştır?  “Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ……..” cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz? Sosyal yardımlaşma kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? My elder brother is going to finish the university this June. My parents are planning to join his - - - -. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”(Fâtır suresi, 44. ayet) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da ya- lancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)Bu ayetlerde, aşağıdaki yasalardan hangisi vurgulanmaktadır?