Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir? sorunun cevabı "İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir gün Rakım Efendi’nin ahibbasından bir matbaacı kendisine Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçe’ye tercüme ederse yirmi altın kadar verebileceğini arz eyledi. Kitap yüz elli, iki yüz büyücek sahifeli olduğundan koca Rakım bunu bir haftada çırpmak suretiyle kabul eyledi. Vakıa bir hafta değil ama on iki günde kitabı bitirip götürdü. Matbaacı da yekten yirmi altını verdi. Haydi bakalım şu parayı aldığı zaman şu Rakım Efendi’nin ne kadar sevinmiş olduğunu kim hesap edebilir? Nafile, kimse edemez. Biçare Rakım o zamana kadar bu miktar parayı Galata’da sarraf kutularından başka yerde görmemişti. Şimdi bu serveti avucunda görünce gözlerinden dolu tanesi gibi sirişk-i süruru cereyandan men edememişti. Ne o, şaştınız mı? Hey kardeşim hey! İçinizde Rakım halinde büyümüş adam varsa düşünsün baksın, sa’y-i dest olarak ilk kazandığı paraya ne kadar sevinmiştir?Bu parçadan Tanzimat Dönemi romanlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hangi padişah döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir? “Annemin güzel yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyor.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? • İletim demetlerinin gövdedeki dizilişi  düzenlidir.• Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum dokusu  bulunur.• Kökleri kazık kök  şeklindedir.Verilen özelliklere sahip bitkilere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? ’’ Sokak’’ sözcüğünün  –e hali  hangisidir? Onlar basamağı 9 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7  olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı  kaçtır? "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün.............. ."Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? I. İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde.II. Tecrübe; yanlışlardan doğar, doğrulara götürür.III. Tecrübe, insanı yanlışlardan alıkoyan bir güçtür.IV. Hayattaki doğruların toplamı tecrübedirNumaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?  “Tüm sosyal örgütlerde………… esası  vardır  ve  bu  örgütlerin gelirleri …………… karşılanır.”                Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? (1) Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok söz de deyimleşmiştir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?