S:1

Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir?

Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir? sorunun cevabı "İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu hale getirecek besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aslan toprakla oynuyormuş bir gün; Bir de bakmış pençesinde fare, Aslan, aslan yürekliymiş o gün, Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşa gitmemiş bu iyiliği.Bu parça aşağıdaki sanat metinlerinin hangisinden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Bilimsel araştırma sürecinde evrenin tümüne ulaşmak zaman, maliyet ve emek açısından zor olduğundan evreni temsil edecek ve evren hakkında genellemelere ulaşmamızı sağlayacak örneklem üzerinde çalışılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi evren-örneklem ilişkisine daha yakın anlamdadır? Su ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı. Tarhuncu Ahmet Paşanın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? 15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? TBMM, 21 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansına katılarak hem kendi varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmiş hem de barıştan yana olduğunu göstermiştir.Bu durum TBMMnin hangi alandaki başarısına örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde elmas kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 30 kalemi 3er şekilde kalemliklere koymak isteyen Yelizin kaç kalemliğe ihtiyacı vardır? Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine .................denir.Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kuran-ı Kerimde;Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.Yüce Allahın insanlara bunu sunmasının nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir? Ünlü Fizikçi Albert Einstein, 1933te siyasi nedenlerle Almanyadan Amerikaya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devamedip 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Albert Einstein in göçü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz? Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir? ____________?She is at the park.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki soru biçimlerinden hangisi yazılmalıdır? Tasarruf konusunu işleyen bir öğretmenin, öğrencilerinden bir ay boyunca harçlıklarından artan parayı bir kumbarada biriktirmelerini istemesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini uyguladığını gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir