S:1

Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Düzenli ordudur.    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
“Sokağın çocukları genellikle o tepede oynardı.” Yukarıdaki cümle için aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kimyasal maddeleri kullanırken almamız gereken tedbirler arasında yer almaz? “ Küçük bir tebessüm, içten bir selam,Dosta hatır soran, bir iki kelam,Kısaca diyor ki insana İslam,İhlasla yaptığın her şey, ibadet ”Cengiz NumanoğluŞiirde ibadetler ile ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? I. Saygı duymakII. Hoşgörülü olmakIII. Dedikodusunu yapmakIV. Sırlarını başkaları ile paylaşmakYukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır? 18 - 0  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde “tutmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?  Cam maddesi için aşağıdaki seçenekte yazılan özelliklerin hangilerinin tamamı doğrudur ?  Adana -5 oC, İzmir 7 oC ise bu iki şehir arasındaki sıcaklık farkı kaç oC’ dir?  Hırsızlık yapana hapis cezası, trafik suçu işleyene para cezası verilir. Fakat aynı apartmanda komşularını gürültüsü ile rahatsız eden bir komşuya selam verilmez,komşuluk yapılmaz. Komşuyla ilişkilere mesafe konulur.Parçaya göre normlara aykırı davranışlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?  “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?  Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?  Hangi cümlede zamir yoktur? Bilgi ve iletişim teknolojileri aşağıda yer alan hangi alanlarda kullanılmaktadır? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hali aşağıdakilerden hangisidir? Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilince itilaf devletlerinin tepkisi ne olmuştur?   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? ''İçin'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ''sebep-sonuç'' anlamı katmamıştır? I- Vergi vermekII- Askerlik yapmakIII- Üniversite sınavına girmekBunlardan hangileri vatandaşlık görevlerimizdendir?  “Çarşıya kiraz, kivi, kilim, kilit almak için çıktık.” cümlesindeki koyu sözlükleri sözlük sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Peru’da insanların bir böüüokyanus kıyılarındabir böüüde dağık bögelerde yaşıyor. AmazonYağur Ormanları böüüdeyse farklı dilleri konuşnve ilkel koşllarda yaşyan kabileler bulunuyor.Bu metinde “Peru’da yaşyanlar” ile ilgili aşğıakilerdenhangisine değnilmemişir? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi 1798 ve 5249 doğal sayılarının en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? Aşağıdaki harflerden hangileri Türkçe bir kelimenin sonunda bulunmaz?  18. yy.da Avrupa’daki, siyasi, teknolojik, ekonomik ve fikrîdeğişim, aydınların zihinlerinde derin izler bırakmaya başlar. Ordunun başarısızlığının belirginleşmesi, sanayi ve tarımda yaşanan kaos, değişimin kaçınılmazlığını gösterir. 19. yüzyıl aydınlarının çoğunun Batı’yı tanıyan kimseler olması ilgi çekicidir. Bu şahsiyetlerin tercüme odasında ve büyükelçiliklerde görev yapmaları, onların fikir yapılarında etkili olur. Bu dönem reformları, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen ve eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimine kadar pek çok alana müdahele eden, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir niteliğe sahip olur.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bilgisayarda Kes-Yapıştır, Kopyala-Yapıştır komutları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz? Sınıftayken deprem olursa ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir? Karasal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşında elde ettiği başarılar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?   '' Şehir '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Selçukların 4 inekleri vardır. Bir inek günde 16 litre süt vermektedir. Bu sütün 45 litresini sattıklarına göre, kaç litre süt artmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun farklı dağılmasına sebep olan unsurlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme hareketine verilen addır? Gece elektrikler kesildiği zaman hangisinden yararlanarak aydınlanamayız? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli bir harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz?                                                                                        “Ayşe 15 yaşındadır. Ayşe’in babası yaşı geldiğini düşünerek Ayşe’yi uygun gördüğü bir kişiyle evlendirmek istemektedir”Yukarıdaki bilgiye göre Ayşe’nin babası Peygamberimiz (sas)  örnek aldığında bu konuda neye dikkat etmesi gerekmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir