S:1

Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz
Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır Hiç kimse zorla çalıştırılamaz Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? sorunun cevabı "İnsan hak ve özgürlükleriyle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Müşriklerin baskı ve boykotlarından bunalan Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmiştir? sıra, para, kara, çıra kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda olur? Türk - İslam devletlerinde, örfi yargı sisteminin başında bulunan hukuk görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir? 9000 mL ‘lik ayran 200 mLlik bardaklara eşit olarak paylaştırılacaktır. Bu iş için kaç bardak kullanılmalıdır? Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan aşa- ğıdaki millî güç unsurlarından hangisi, iyi bir eğitim almış, donanımlı ve kültürel birikime sahip insanlardan oluşur? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin. Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır? 1 metrenin çeyreği kaç cmdir? Yurdumuzda en çok turfanda sebzecilik (seracılık) hangi bölgemizde yapılmaktadır? Aynı dokuyu oluşturan tüm hücreler için;I. Kromozom sayılarıII. BüyüklükleriIII. Metabolizma hızlarıverilen özelliklerden hangileri farklı olabilir? Otobüste yaşlılara yer vermenin gereğine inanma ile ilgili bir drama düzenleyen öğretmen aşağıdaki hangi alan ile ilgili bir davranış kazandırmaya çalışmaktadır? Okulumuza çok güzel bir kütüphane yapılmıştı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk, kitap çeşidinin az olmasıydı. Nurettin Çakıroğlunun katkılarıyla kütüphanemizdeki kitap sayısı büyük bir artış gösterdi. Bu, mutluluğumuzu ikiye katladı.Bu parçada yazarı asıl mutlu eden aşağıdakilerin hangisidir? (1) Daha çocukken kırık saatleri tamir etmek için uğraşırdım. (2) On üç yaşındayken ilk kez bir saati tamir etmeyi başarmıştım. (3) On beş yaşıma vardığım zaman her çeşit saatin tamirini yapabiliyordum. (4) Bir saati tamir etmenin verdiği mutluluk başka hiçbir şeyle ölçülemezdi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı yerdir.• Aynı zamanda ilim, eğitim ve kültür evidir.• Gerektiğinde aşevi ve misafirhane hizmeti de vermektedir.Bu bilgiler Alevilik - Bektaşiliğe göre aşağıdaki mekânlardan hangisiyle ilgilidir? Babam 4 yıl Almanya da çalışmış. Babam Almanya da kaç ay çalışmıştır ? 2+3+1+1 kaç eder? Türk edebiyatının Tanzimatla gelişmeye başladığı - - - - Tanzimattan önce elle tutulur bir edebiyatımızın olmadığı düşüncesi doğru bir düşünce değildir.Bu cümlede boş bırakılan yere düşünce bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çıkıp baksan Çamlıcanın başına, İki kıta bir boğazda aşina... Karakoçum, gel, yorulma boşuna, İstanbulu tarif etmek zor şimdi. Abdurrahim KARAKOÇ Şiirde altı çizili olarak verilen tamlamanın tür bakımından özdeşi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? 1/7 ' i 3 olan sayının tamamı kaçtır ? 100 + 201 + 410 = ------ Toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilere göre ismi verilen aletlerin hangisi yanlış isimlendirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Elimizdeki 20 metre kumaşın 11 metre kumaşını sattık. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Bugünkü menülerinde makarna, çorba, köfte yiyen bir ailenin menüsüne hangi besin eklenirse, sağlıklı bir menü olur? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez. Parçada geçen bu gerçeği sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini parmakla ölçebiliriz? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ali ile Veli annelerinden özür dilemişler. Bir daha ondan habersiz dışarı çıkmayacaklarına söz vermişler.Yukarıdaki parça bir metnin hangi bölümü olabilir? 25 - 10 kaç eder? Yürümekten ayağıma kara sular indi. cümlesinde hangi sözcük sıfattır? Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri arandığında verilecek bilgilerden birisidir? Sağlıklı gelişmek için hangisini yememeliyiz? Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konmalıdır? ( ... ÷ 20 ) = ( 20 ÷ 4 ) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sütten peynirkek pasta poğaçagibi yiyeceklerin yapılmasında kullanılır. Yukarıdaki yiyeceklerin yapımında kullanılan mantar türü hangisidir? İzmir İktisat Kongresinin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupada çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir...Buna göre Kâzım Karabekir Paşanın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir