S:1

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa
nefes alıp verir?

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defanefes alıp verir? sorunun cevabı "12 - 20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi kadrolardan biri değildir? Önemsiz bir olayı büyütmek anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir? Biberin kg. fiyatı 7 TL ve domatesin kg. fiyatı ise 5 TLdir. 7 000 TL parası olan bir alıcı 120 kg biber ve 250 kg domates almıştır. Alıcının kaç TL parası kalmıştır? Bir iletkenin direnci,I. Yapıldığı metalin cinsiII. UzunluğuIII. Kesit alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Coffee - - - - in Brazil. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozan bir ek almamıştır? Hem sağlığımızın hem de ibadetlerin vazgeçilmez şartı nedir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ve zafer kazandığı ilk savaş hangisidir? – cı eki ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinde meslek adı türetilir? 5, 0, 6, 9, 2 rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetleyen duvar gibidir. buyurmuş, sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirmiştir. Peygamberimizin yapmış olduğu bu benzetme müminlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden biri değildir? Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp, sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? Bir işçi günde 30 metre örerek 12 günde bitirdiği duvarı günde 40 m örerek kaç günde bitirir? Osmanlı Devletinin işgaller karşısında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisini başkenti Gordion'dur? Bir köftecinin 11 tane tam ekmeği vardır. Yarım ekmek köfte 5 lira, çeyrek ekmek köfte 4 liradır. Eğer köfteci bütün satışlarını yarım ekmek olarak yaparsa A lira, bütün satışlarını çeyrek ekmek olarak yaparsa B lira kazanacaktır.Buna göre B - A kaçtır? Ömer: "I have learned English at school for 5 years. I believe that it is necessary for us to learn a foreign language. I like learning English and I also like my English teacher but I have some problems with English. Im good at reading. I can understand things when I read them but I find writing difficult. I can't make sentences easily. I have difficulty in listening. I can't understand British and American people easily. They speak too fast for me, so I listen to tapes or radio programmes in English. These are good ways of improving listening skill. I may not be perfect but I'm good at speaking activities. But sometimes if I make a mistake while I'm speaking, I feel uncomfortable. I believe I need to improve all the skills to use English efficiently." Ömer has learned English at school for ............................ . Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? İran edebiyatından alınan - - - - aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik temaları işlenir. Bu tür o dönemde aynı zamanda roman ve öykünün yerini tutmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muş ilimiz hangi coğrafi bölgede yer alır? Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın daha bilinçli yapılması amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsünün açıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden– sonuç cümlesidir? Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmişlerdir. Bu kurala göre soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?41 34 27 20 13 ? Faruk Nafiz Çamlıbelin, Ulukışla yoluyla Kayseriye gidişinin izlenimlerinden oluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir? 3476 +506 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 12 sayısına kaç eklersem 18 eder? ‘‘ Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman Suresi, 18. ayet)Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıda iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar eşleştirilmiştir.Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir kutunun içinde 40 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 200 gramdır. Çikolata ile doluyken 680 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir? Bir kova 6 sürahi ile doluyor. Bir sürahi 5 bardak su ile dolar. Bir kova kaç bardak su alır? Din dışı konularda yazmış, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şairin XVII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşadığı sanılmaktadır. Şair Toroslarda, Türkmen boyları arasında yetiş- miş; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında gezmiştir. Geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir; özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük başarı kazanmıştır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Erçek Gölü hangi ilimizdedir? Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12 ve kalan 4tür. Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Akdeniz Bölgesinde Akdeniz iklimi kıyı kesimlerde görülür. Buna karşılık Ege Bölgesinde Akdeniz iklimi özellikleri kıyıdan 200 km içlere kadar görülmektedir.Ege Bölgesinde Akdeniz ikliminin iç kısımlara kadar sokulabilmesin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Araçları, araçlarda bulundurması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir