S:1

I.Dünya Savaşından sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

I.Dünya Savaşından sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Milletler Cemiyeti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Yüzümüzü Güneşin doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Yeliz bir gün 6 sayfa, bir gün 9 sayfa kitap okumaktadır. Bir ay sonra Yeliz kaç sayfa kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisiHz. Muhammedin (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır? Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Babasının öğütlerine hiç kulak asmıyordu. Altı çizili deyim cümleye hangi anlamı katmıştır? Yürü bre Dadaloğlu'm yürü gitDertli dertli Çukurova yolun tutBunda suçun varsa Hak'a tövbe et(Dadaloğlu)Bu şiirin uyak türü, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ana yön değildir? Tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini konu edinir. Bu bilgiye dayanarak; I. Yerleşik hayata geçilmesiII. Aya ilk kez ayak basılmasıIII. İnsanoğlunun kişisel gelişimidurumlarından hangileri tarihin konusunu oluşturur? Bir A4 kağıdı önce kısa kenarının tam ortasından ikiye katlanıyor, ardından uzun kenarı tam ortadan ikiye katlanıyor. Oluşan kat izlerinden makas yardımı ile kesildiğinde kaç tane dörtgen oluşur? 3 Mart 1924 tarihinde Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmanînin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi sonrasında, son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi, aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmiştir? Avrupa Birliğinde yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi, programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu olan organ aşağıdakilerden hangisidir? Bisiklet, kaykay vb. kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisi ile çalışabilir? İtilaf Devletlerinin Anadoluyu işgal etmeleri nedeniyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı sonucunda yıkılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çembere örnek değildir? Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? Hemen şimdi bin lira kazanabilirdim ama birkaç gün daha beklesem bu kazancım ikiye katlana- caktı. Yalnız, beklediğimde şu an kazanacağım parayı kazanamama ihtimalim de vardı Babam bana, şimdi elime geçen fırsatı kaçırmamam ge- rektiğini söyleyerek - - - - öğüdünü verdi.Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir? Bir gün bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz, hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine oradakiler, cenâzenin bir Yahudiye ait olduğunu belirtince peygamberimiz, O da bir insan değil mi? buyurdu.Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini örneklen­dirir? İnsanın mutsuz olmasının nedeni elinde olanla yetinmeyi bilmemesidir. İnsan, hep daha fazlasını ister, ona ulaşmak için çabalar. En son çıkan telefonu ister, son model arabası olsun ister, en iyi evde oturmak ister. İster de ister. Elde edemeyince de mutsuz olur.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum Kongresinde Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı alınmıştır. Buna göre, kongrenin aşağıdaki niteliklerinden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz? 37 500 sayısının % 0,01i kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüsü temel birimidir? Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güzel bir cümlede öncelikle olması gereken niteliklerden değildir? I-yağ II-glikojen III-nişasta IV-glikoz Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir? Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında unvan alan illerimizden değildir? Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde kalıplaşmıştır? Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gücünüzün yeteceği işleri yapı-nız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır? They were sunbathing when........................ . ‟Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinceye kadardır. anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? • Peygamberimiz daha dünyaya gelmeden babasını, altı yaşında da annesini kaybetmiştir.• Yedi çocuğundan altısı, Peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir.Bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir