S:1

Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin
başında kral, padişah ve prens gibi ünvanlar taşıyan kişiler bulunur.
Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin başında kral, padişah ve prens gibi ünvanlar taşıyan kişiler bulunur. Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Monarşik devlet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır? Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.(  ) Toplumuzda her mesleğe ihtiyaç vardır.(   ) Nalbantlık günümüzün aranan mesleğidir. (   ) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. (   ) Ucuz malları kaliteli ise alırım. (   ) Mimarlar, eğitim alanında hizmet verirler. Pillerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?   Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününe ne ad verilir? 7 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur? 0,2 ondalık gösteriminin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?  The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.According to the text, one of the advantages of the Internet is that you can - - - - -. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun süren bir muhabbette bulunmak, çok konuşmak” anlamı taşıyan bir deyim vardır? Aşağıdakilerden hangisi haniflerin özelliklerinden biridir?  A: ....................called you in the morning?B: Cem.A) WhoB) WhatC) WhyD) Whose Grip olup okula gidemeyen aşağıdaki besinlerden hangilerini bol bol tüketmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir? Sabaha karşı Plevne civarından geçiyorduk. Plevne Ovası’nı görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı bile kalmayan zavallı babamın ruhunu biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! Yüksek ve zengin ekinleri okşayan gece rüzgârı madde ve hakikat gibi insafsız- dedi ki: “Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor.” Şimdi ufk-ı şarkî kızarıyor, kızarıyordu. Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al olmuştu: Bir ruh-ı şehid için bu ufk-ı sabah ne güzel kefendi: Baba, seni bu ağustos ayının son seherinde Plevne ufkunun bu geniş, kanlı mendili içinde kokladım.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınan namazın faydalarından biri değildir? ”Ak saçlı başını alıp eline            Kara hülyalara dal anneciğim,            O titrek kalbini bahtın yeline,            Bir ince tüy gibi sal anneciğim.” Dörtlükte geçen sözcüklerden hangisi sıfat değildir?   Bir televizyon kanalı yeni hazırlayacağı bir programiçin araştırma yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisibu araştırma için uygun bir soru değildir? 358 sayısının, birler basamağında hangi rakam vardır? Kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu oluşan yer şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? Muhammed isminin anlamı nedir? My name is Hans. I am from Berlin, German. Last summer, my family and I were in Kemer, Antalya. We stayed in a tent near the seaside. We went swimming every morning. My brother and I also learned diving there. We climbed mountains and picked flowers. We had a picnic in Kepez. In the evenings, we walked on the sand and played fun games with friends. Also, we went sightseeing and visited museums and art galleries. We had a great time there. Parçaya göre hangi seçenek yanlıştır?  İkinci Dünya Savaşı’nda “Yıldırım Harbi” ile kısa süre içinde Polonya, Hollanda, Belçika ve ardından Fransa’yı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yer vermemiz gereken kişilerden değildir? Namaz ibadeti Hz Muhammed’in peygamberliğinin kaçıncı yılında  hangi olayla tüm Müslümanlara farz kılındı? Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? I.  Yoğunluk farkından yararlanılır.II. Sıvı - sıvı karışımlara uygulanır.III. Ayrıştırılacak karışımı oluşturan sıvıların birbiri içerisinde çözünmemesi gerekir.Yukarıda bir ayrıştırma yöntemine ait bazı bilgiler verilmiştir.Buna göre, bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? “Vesiletü-n Necat” isimli eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?  Kuran-ı Kerim’de kaç tane ayet vardır? TBMM’nin ilk siyasi başarısı hangisidir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağa ne denir?  Radyoyu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Karşıdan karşıya geçişte uyulması gereken komutlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir kimsenin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz? Aşağıdaki ifadelerin belirttiği sayıları “+” veya “–” işaretlerini kullanarak karşılarına tam sayı olarak yazınız.20 adım ileri                              :65 TL borç                                  :100 TL gelir                                 :Sıcaklık sıfırın altında 15°C           :200 m. yüksekte uçan kuş           : Eşit miktarda su akıtan 8 musluk aynı anda açıldığında boş bir havuz 10 saatte dolmaktadır. Bu musluklardan 5’i aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir