S:1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından sayılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından sayılmaz? sorunun cevabı "Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan biridir? Slayt gösterisini başlatmak için klavyeden hangi tuşa basılır? Osmanlı Devleti nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim nedir? Öğrenci not bilgilerine aşağıdaki site adreslerinden hangisini kullanarak ulaşabiliriz? Hangi bilgi yanlıştır? Bungee jumping, sky diving and motor racing are some examples of the - - - - . Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarımızı israf etmeden kullanmaya örnek bir davranış değildir? Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir? 2598 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine bir örnek vardır? Ali' nin 28 şekeri vardı. Kardeşinin ise Ali' nin şekerlerinden 12 fazla şekeri vardı. İkisinin şekerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Araplardaki sosyal sınıflardan biri değildir? 3x+y+12=0 doğrusunun eğimi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna konan noktalama işareti yanlıştır? Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir? 16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Türkiye arazisi konum özellikleri nedeniyle çok sayı-da uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur. Bu uygarlıklara ait birçok yapı ülkemizde varlığını sürdürmektedir. I. İvriz Kaya KabartmasıII. Babilin Asma BahçeleriIII. İskenderiye FeneriIV. Milet Amfi TiyatrosuYukarıda verilenlerden hangileri bu yapılardan biri değildir? Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler. Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbula gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasanla artık Dadaruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruhla birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti.II. Ağaları, Gündüz ve Savcı övülürdü. Onları herkesten çok da Osmancık beğenirdi. Beğenmek bir yana, hayrandı onlara, bilgilerine ve akıllarına hayrandı. Dengeli davranışlarına, görev şuurlarına, çekip çevirme yeteneklerine ve evliliklerine hayrandı. Bütün başarılarında ve mutluluklarında kendi başarısını ve mutluluğunu görür gibi olurdu; içine bir kerecik olsun kıskançlığın pası düşmemişti. Her şeyden öte, yeğenleri, Bânu Çiçek -ve hele- Bay Koca ve yengeleri Burla Hatun ile Ayna Melek onun gönül ışıklarıydı; uğurlarında yapmayacağı şey yoktu.Yukarıdaki metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çok uzun süre yaşayan bir peygamberdi. Kavmi putlara tapıyordu ve yıllarca uğraşmasına rağmen çok az insan ona inanmıştı. Allâh ondan bir gemi yapmasını ve her canlıdan birer çift almasını istedi. Verilen mühlet dolduğunda yeryüzü sular ile kaplandı ve tüm inkârcılar boğuldu ve inananlar kurtuldu.Yukarıdaki bilgilere göre hangi peygamberi seçerseniz doğru olur? Sürekli olarak yorulan, enerjiye ihtiyaç duyan bir arkadaşınıza hangi besin gurubunu tüketmesini tavsiye edersiniz? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız.( ) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.( ) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.( ) Ülkemizdeki iç güvenliği sağlayarak huzur ortamı yaratmak İçişleri Bakanlığının görevidir.( ) İstiklal Marşımızın yazarı Osman Zeki Üngördür.( ) Ülkemizde halen yürürlükte olan anayasa 1982 Anayasasıdır.( ) Yasa çıkarma görevi TBMMye aittir.( ) Kitaplarda kaynakça bölümü en başta bulunur.( ) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesidir.( ) Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır( ) Ülkemizde köylerin yönetilmesi muhtar aracılığı ile olur Uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında aşağıdakilerden hangisinin şekli ilk haline kesinlikle dönmez? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? yol sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? My favourite pop star is David Black. Hes a pop star and a songwriter. Hes young and handsome. Hes 184 cm tall. Hes from London. He was born on 8 April 1980. Hes in his thirties. He has got short brown hair and brown eyes. Hes talkative and funny. He likes making jokes. He loves going to the cinema with friends. He loves his job because music makes him happy.Why does he like his job?Because ....................... Çok zor şartlarda çalışıyoruz. cümlesinde altı çizilen sözcüklerin yerine hangi sözcük çiftini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Arif öğretmen öğrencilerine, tevekkül ile ilgili ayet ve hadis bulup yazmalarını ödev olarak vermiştir.Aşağıdaki hangi öğrenci ödevini yanlış yapmıştır? Zorunluluk yönünden diğerlerinden farklı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir? Selim' in bir deste çorabı var. Garip' in çorap sayısı ise Selim' in çorap sayısının iki katı kadardır. İkisinin çorapları toplamı kaçtır? '' İzmir' e gideceğim ve tatil yapacağım. '' cümlesinde hangi sözcük bağlaçtır? Aşağıdakilerden hangisi evrende gözlemlediğimiz kadere örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından Allah katında en sevimsiz helal diye tanımlanmıştır? Girdim dostun bahçesineHayran oldum o dallaraÇiçeklerin rayhasınaHayran oldum o dallaraBu dörtlük âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir