S:1

Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sömürgecilik  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde Sivas kentinde bulunan Gök Medrese, Anadolu Selçukluları Döneminde 13. yüzyılda inşa edilmiş. Geçmişte Gök Medresede gök bilimle ilgili eğitim verildiği biliniyor. Gök Medresenin giriş kapısındaki figürler arasında bulunan on iki farklı hayvan başı figürünün on iki hayvanlı Türk takvimiyle ilgili olabileceği düşünülüyor.Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? Sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve sesin özellikleriyle ilgilenen bilim dalı hangisidir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? gitmek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Peygamber Efendimizin ismi söylendikten sonra ona olan saygı ve sevgimizi ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Atatürkün en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir Müslüman bir meyve fidanı dikmez ki; ondan her yenen hatta kuşların ve yırtıcıların yedikleri bile o fidan sahibi için sadaka olmasın Bu hadis ile kastedilen ifade aşağıdakilerden hangisidir. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye giren ilk yedi şiir Kâbenin duvarına asılırdı. Kabenin duvarına asılan bu şiirlere ne ad verilir? Anında babası bu Odgurmış ol Munı âkıbet tip özüm yörmiş ol Sevinçin yorıglı ay edgü yigit Sözümni yava kılma könlün eşit Katıglan yangılma könilik yolın Yigitlik yava kılma asgın alınKutadgu Biligden alınan parçalardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Soluk alıp verme anında, havanın izlediği yol hangisinde doğru verilmiştir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki besinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır? Aşağıda verilen bilgilere göre ismi verilen aletlerin hangisi yanlış isimlendirilmiştir? "Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere...............denir."ifadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir? Kaanın 15 tane misketi vardı. 8 ini de kardeşine hediye etti.Kaanın kaç tane misketi kaldı? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına sebep olmaz? Okul-aile birlikleri;I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 43 sayısından küçük en büyük doğal sayı ile, 24 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır? Saat tam dokuzu çeyrek geçe akrep ile yelkovan arasında oluşan açı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi üsve-i hasene kavramının anlamını vermektedir? Sosyal grupların temel özelliklerinden bir taneside üyeler arasındaki işbirliğine dayalı etkileşimlerdir.I. Grup üyelerinin arasında karşılıklı yarar sağlanır.II. Türün neslinin devamı açısından önemlidir.III. Bu tür etkileşimler sadece kuşlarda görülür.Buna göre verilenlerden hangisi doğru değildir? Portakal yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ırmak" anlamına gelmektedir? Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir? İç Anadolu, yeryüzü şekillerinin fazla dağlık olmadığı; ova ve platolarla kaplı bir bölgedir. Orman örtüsü bakımından fakirdir. Özellikle ilkbahar aylarında sağanak yağışların etkisi altındadır.Bu parçaya göre İç Anadolu Bölgesinde aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin daha etkili olması beklenir? 12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I- LPGII- BenzinIII- Motorinİçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardanhangileri kullanılır? Azerbaycana ait Karabağın işgal altında olması Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir? 5 tane 20 Kr ile 4 tane 100 Kr kaç TL eder? Hangi duyu organı tatmamızı sağlar? Göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisine karşılaştırma anlamı katmıştır? Serdarın annesi ona sevdiği bir yemek yaptı.Serdar annesine duygularını ifade edecek.Serdarın annesine nasıl davranması yanlış olur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde sert – yumuşak maddelere örnek doğru olarak verilmiştir? A: Where - - - - you last week? B: I - - - - in Bursa. Bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır? Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakınSaadetin adını bile duymamış Allahın işine bakınBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir