S:1

Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Dilin olumlu gelişimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi muhtarla ilgili yanlış bir bilgidir? İnsan, hayatı boyunca birçok karar almak zorundadır. Bazıları kararlarını aklıyla, bazıları ise kalbiyle alır. İki karar alma şeklinin de olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Ben de bu ikisi arasında uzun süre gelgitler yaşadım ve sonunda aklın değil, kalbin kara sularında dolaşmayı seçtim. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir çarpma işleminde çarpım 35, çarpanlardan biri 5 ise diğer çarpan kaçtır? 1.Omurgalıdır.2.Yavrularını sütle besler.3.Vücutları tüyle kaplıdır.Verilen özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Manavda 1 kg elmanın fiyatı 6,40 TL'dir. 4 kg elma alan bir kişi kaç TL ödeme yapar? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı doğrudur? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi köylüye yardımcı olmak ve tarımı geliştirmek amacına yöneliktir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının on bir ayın sultanı olarak isimlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? ‘‘Derinsözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘Adam derin bir sessizlik içindeydi.cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Birler basamağı 3, yüzler basamağında 8 vardır. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Buna göre ben hangi doğal sayıyım? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden önce sıcak sözcüğünün kullanımı uygun olmaz? Çöl Gölü hangi ilimizdedir? 5 tane 110 kuruş, 7 tane 25 kuruş, 5 tane 50 kuruş kaç kuruş eder? Üç kardeşin yaşları toplamı 40 dir. 3 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur? Durgun kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.2. İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylem- lerinden sorumludur.3. İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.4. İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa sahip bir varlıktır.İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Judy : - - - - ?Mary : No, thanks. Im not thirsty. Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır? Ulaşım araçlarının çoğunun temeli ilk neyin bulunmasına bağlıdır? Aşağıda resimdeki trafik canavarı aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkar? Kâbenin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Yunanistanda yüzme ve dalış gibi su sporları yaygın iken; Norveçte kayak gibi kış sporları daha yaygındır.Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için insanlara gösterdikleri olağan üstü olaylara ne denir? Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir? Kaynakları bilinçli kullanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi "gönderici"yi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisinde Resul ve Nebi kelimelerinin anlamları doğru olarak verilmiştir? Beş tam binde yüz on üç okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir? Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu etkisi olmamıştır? Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez? Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? Bir torba çimento 50 kgdır. Bir kamyondaki 200 torba çimento toplam kaç kilogramdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir