Sor

Genel anlamda ibadet, kişinin inancını davranışlarına yansıtmasını ve Allah'ın hoşnutluğunu kaz

mtyeau2 19.02.2024 / 11:38
Soru
Genel anlamda ibadet, kişinin inancını davranışlarına yansıtmasını ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı bütün güzel davranışları kapsar.
Bu cümleden hareketle ibadet kapsamında değerlendirilebilecek davranışlardan üçünü yazınız.
Eklenen Cevaplar
  ipfall 20.02.2024 / 18:42 
#1
- Misafire ikram etmek
- İşini güzel bir şekilde yapmak
- Çevreyi ve canlıları korumakya yönelik sorumluluklarını yerine getirme

Haydi bize bu sayfa hakkındaki düşüncelerini paylaş. Fikirlerin bizim için çoook kıymetli.
Cevap Ekle 💯
* Zorunlu
10000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Benzer Sorular
Toplum içerisinde yaşamak geçmişten günümüze belirli kurallarla düzenlenmiştir. Tarihî ve arkeolojik araştırmalar, dinin en eski toplumlardan itibaren var olduğu gerçekliğini ortaya koymaktadır.Buna göre haksız yere bir cana kıymanın, hile yapmanın, anne ve babaya kötü davranmanın ve yalancı şahitlik yapmanın geçmişte ve günümüzde kötü davranışlar arasında sayılmasında dinin etkisini açıklayınız.
Allah'a kulluk edilirken doğru bilgiye dayanmayan; içinde iman, ibadet ve ahlaki erdemlerin yer almadığı biçimsel birtakım alışkanlıklar İslam dini açısından bir önem taşımaz. Bu durum Bakara suresinin 177. ayetinde şöyle ifade edilmektedir: Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte muttakiler bunlardır.Bu metne göre erdemli bir kimsede bulunması beklenen özelliklerden üçünü yazınız.
İslam inancında Allah'a olan kulluğa gösteriş karıştırmanın şirk kabul edilmesi, ibadetlerin temel ilkelerinden hangisiyle örtüşmez? Açıklayınız.
Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba (yeniden) iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla doğru yoldan sapmıştır. (Nisa suresi, 136. ayet)Bu ayette Allah'ın müminlerden yeniden iman etmelerini istemesinin sebebini yorumlayınız.
Allah'a hakkıyla kulluk etme bilinciyle hareket eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir.Bu hadisi gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerlerin önemi bakımından değerlendiriniz.

Son Eklenen Testler