S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Okulumuz  bir yardım kampanyası başlattı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. İsrafı önler.   II. Çevreyi korur.     III. Daha iyi beslenmemizi sağlar.Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar? Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya'dan bakıldığında Ay'ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir? Petrolün oluşumu sırasında, petrolü oluşturan hidrokarbonların yer altında bir yerden başka bir yere göç ettiği belirlenmiştir.Bu göç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sahip olduğu elverişli yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve ekonomik faaliyet çeşitliliği ile Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri ……………………………………Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre sosyal etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir?  Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu için yapılan davranışlardan biri değildir? Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini veririz?    Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere bir örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomisini etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir? y=3x+6 doğrusal denklemin x eksenini kestiği nokta hangisidir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muham- med (sav.)’in peygamber olduğu vurgulanma- mıştır? 29 ağaçtan 4 tanesi sulandı. Geriye kaç sulanmamış ağaç kaldı? Kanın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? - - - - konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi zorunludur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Uygurlara ait olan destan hangisidir? he is  =  __________ Barbaros Hayrettin Paşanın 28 Eylül 1538 tarihinde Haçlı donanmasına karşı kazandığı ve Akdeniz’in Türk hâkimiyetine geçmesini sağlayan zaferin adı nedir? 48 , 50 , 65 , 98Yukarıdakilerden hangisi hem 6 nin hem de  8 in katıdır? Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıya nasıl geçilir? “ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.”(Bakara suresi, 267. ayet)Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? “ diri “ kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Bizi ilgilendiren konularda bir karar alınırken fikrimizi söylemek bizim.............................. .Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir ? Peygamberimiz(sas) torunu Hasan’ı öpüp severken onu gören bir adam “10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim” dedi, bunun üzerine Peygamberimiz(sas) adama hayretle baktı ve ………………………….. dedi.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar aşağıdaki kütüphanelerin hangisine gönderilir? Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler, Kral Yolu’nda yaptıkları ticaretle zenginleşmişler ve alışverişte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? • Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi basit bir sözcüktür? Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.Buna göre;I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Dilekçenin yazılış amaçlarından biri değildir? Okuduğum kitapta 7 hikâye vardır. Her hikâye 18 sayfadır.Buna göre okuduğum kitap kaç sayfalıktır? I. DikitII. UvalaIII. DüdenIV. TravertenYukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınım şekillerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir