S:1

500'ün %20 fazlası kaçtır?

500'ün %20 fazlası kaçtır? sorunun cevabı "600" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in yetişmesinde büyük emeği olan süt annesinin adı nedir ? Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün hece sayısında bir değişiklik olmaz? 1. Sağlık – Eğitim2. Eğlence – Dinlenme3. Sağlık – Eğlence4. Eğlence - EğitimYukarıdaki eşleşmelerden hangisinin önceliği diğerlerinden fazladır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bazı katı maddeler ısı alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz hâline geçer.Bu olaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir şey değildir? Bir işçi eğik zeminde hızlanma hareketi yapan el arabasını yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır? 1 Kg Elma - 4 lira 1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek - 7 liraHer meyveden birer kilo alan Hasan toplam kaç lira harcamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? 16 - 20 - 24- ? – 32 – 36 sayı örüntüsünde ? olan yere hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki adalardan hangisi Fatih Sultan Mehmet Döneminde fethedilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde soru cümlesi vardır? Sinem evde kullandığı bilgisayarın eskisi gibi hızlı olmadığını, bilgisayarın sık sık donduğunu, programların düzgün çalışmadığını ve nasıl oluştuğu bilinmeyen dosya ve klasörlerin olduğunu fark ediyor. Sizce Sinemin bilgisayarındaki problem ne olabilir? Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydiğinizde karşınızdakine geçicilik hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir ceketle iş görüşmesine gittiğinizde karşınızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetinizin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir mesaj gönderebilir.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? ​Katı maddelerin kütlesi ....................... veya elektronik terazi ile ölçülür.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Etkili bir ders planının giriş, sunuş ve sonuç aşamalarında nelerin nasıl yapılacağı açık bir şekilde belirlenmelidir.Bir ders etkinliğinin planlanmasında dikkate alınması gereken en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde özel isim vardır? Anadolu , düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk Kuvay-ı Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır. Buna göre Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? 398 715 064 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Serbest düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvveti, düşen cismin;I. Yüzeyinin cinsiII. Yüzey alanıIII. Hızının karesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? İçinde kendisinden başka hiçbir şey bulunmayan maddelere ne ad verilir? Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede,I. LizozomII. RibozomIII. Golgi cisimciğiIV. Endoplazmik retikulumV. Mitokondriverilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması anlatımın bozulmasına neden olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabarmaksözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1, 2, 3 ve 4. derece kadro ihdas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? We - - - - steak and cheese yesterday night. Ülkemizde farklı doğal afetler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde pek rastlanamayan bir doğal afettir? Aşağıdakilerden hangisi deyimdir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Saf maddeler erirken ısı aldığı için bu esnada sıcaklığı artar(.....) Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir(.....) Gaz maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir(.....) Sıcaklığı az olan maddeden fazla olan maddeye ısı geçişi olur.(.....) Isı birimi º C ( derece celcius ) dur Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir? Kalemimi ucuza aldım. cümlesi ne anlatıyor? Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.Yukarıdaki tanımlama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel haklardan hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir