S:1

Müslümanlar için iman ve ibadet yanında güzel ahlaka uygun davranmak da çok önemlidir. Buna göre, bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Müslümanlar için iman ve ibadet yanında güzel ahlaka uygun davranmak da çok önemlidir. Buna göre, bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? sorunun cevabı "İstediklerini onaylamadıklarında arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir? Hangisi mıknatısın kutuplarındandır? Ailenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi gösteren çizelge veya listeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir? İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır:I. Deri epitel hücresiII. Sinir hücresiIII. Çizgili kas hücresiIV. Kemik iliği hücresiBuna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuşbakışı çizimlerdir. Sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kitap peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliyenin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkenin fethi sırasında Hz. Peygamberin sığınmaları durumunda insanların emin olacaklarını ilan ettiği yerlerden biri değildir? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen;I. Kolaylaştırılmış DifüzyonII. Aktif TaşımaIII. FagositozIV. Ekzositozolaylarından hangileri hücre çeperi bulunduran bir hücre tarafından da gerçekleştirilebilir? Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür. Bunun sebebi nedir? DNA parmak izi analizi, bir insanın DNAsında bulunan nükleotit sayısının diğer insanlardan farklı olmasına dayanır.Buna göre,I. Babalık testindeII. Bulaşıcı hastalık teşhisindeIII. Suçluların bulunmasındaverilenlerden hangilerinde DNA parmak izi analizi yöntemine başvurulur? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sude neden dersi dinlemiyor? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? 67 sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sonbahar mevsimi geldi. tümcesi kaç hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullandığımız takvimdir? 30 kalemi 3er şekilde kalemliklere koymak isteyen Yelizin kaç kalemliğe ihtiyacı vardır? Selçuklu veziri Nizamülmülkün 1067 yılında Bağdatta kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? İbtida Bağdata sefer olanda, Atladı hendeği geçti Genç Osman.Vuruldu sancaktar kaptı sancağı, İletti bedene dikti Genç Osman. Aşağıdakilerden hangisinde bu şiirin geleneği ve türü doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok öfkelenmek anlamında deyim kullanılmamıştır? Hangi cümlede yapılan iş devam etmektedir? Annem, babam, kardeşlerim ve ben bu sabah eşyaları iki saat içinde depoya taşıdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili ifa- delerden herhangi birinin yerini tutmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Trafik ışıklarından sarı ışığın anlamı nedir? Türkiyenin ilk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir? Ulaşımın _______________ yapıldığı araçlar uçaklardır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Peygamberimize ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Kuranda ve hadislerde bize bildirilen Allahın isimlerine ne ad verilir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Coğrafi ögelerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir