S:1

İnsanları, Allahın (c.c.) varlığı ve birliği inancına sahip olmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır. Kendileri de yaşantılarıyla onlara örnek olmuşlardır. Bu örnek alınması gereken kişiler kimlerdir?

İnsanları, Allahın (c.c.) varlığı ve birliği inancına sahip olmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır. Kendileri de yaşantılarıyla onlara örnek olmuşlardır. Bu örnek alınması gereken kişiler kimlerdir? sorunun cevabı "Peygamberler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I dont like vegetables very much and I - - - - eat tomatoes and potatoes. Su kenarlarında yaşayan bazı kuş türlerinde, gaga ve bacakların uzun olduğu gözlenmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait piramitlere verilen isimlerdendir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü yoktur? Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir? ‘‘Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.Bu hadis Hz. Peygamberin aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur? Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan kazanılan davranışlara örnek gösterilmez? Sinem – soğuk - .................. - sünger Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) Bergama Krallığı papirüsleri olmadığı için parşömeni icat etmiştir. (....) Tarihin ilk bilinen kütüphanesi Ninova da yer almaktadır. (....) Kâğıt önce Çinde bulunmuş, ardından Haçlı Seferleriyle Avrupalılara oradan da Müslümanlara geçmiştir. (....) Matbaanın icadıyla birlikte kâğıt üretimi ve basılan kitapların sayısı artmıştır Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru bir şekilde ayrılmıştır? Doğum günü pastamı annem 12 dilime ayırdı. 8 dilimini yedik.Pastamdan geriye kaç dilim kaldı? "Havuzu kapsayan yosunu zor temizledik." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yiğitliği ve cesaretiyle tanınan hangi iki sahabenin Müslüman olması diğer müslümanlara moral kaynağı oldu? Hz. Süleyman ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Anayasamızın 40. maddesinde yer alan, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile;• Ardahan, Artvin, Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır Türklere verilecek• Ermenistan Hükümeti, Sevr Antlaşmasını geçersiz sayacakBuna göre Gümrü Antlaşmasıyla ilgili olarak;I. Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır.II. Ermenistan TBMMyi resmen tanımıştır.III. Siyasi bir başarı elde edilmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(.......) Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.(.......) Sigara akciğer kanserine neden olur.(.......) Beslenmede öncelikli olarak dondurulmuş gıdalar tercih etmeliyiz.(.......) Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.(.......) Pusula yön bulma aracıdır. Dört arkadaşın yaşları hangisi gibi olursa açıklık 6 olur? Seçeneklerden hangisi Nasıl ev sorusunun yanıtı olamaz? I. Padişahların teşkilatçı olmalarıII. Sosyal kurumların desteğinin alınmasıIII. Bizansın ve Balkanların siyasi durumuIV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesiV. Milliyetçilik politikasıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir? Kuran-ı Kerimin 112. suresi olan ...................... Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allahın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi organizmanın tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir yaptırım değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen Üç Aylardan biri değildir? Saatin akrebi neyi gösterir? Aydan 19,73 km'lik bir koşu yolunun 7,9 km'lik kısmını koştuğuna göre geriye koşmadığı kaç km yolu kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberin hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir.? Hangi cümledeki eylem farklı bir zamanda gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerinden değildir? (2a + b - 1) · 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kamette olup ezanda olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir. Gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını etkileyen biyolojik faktördür? Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Münafığın (iki yüzlü kişinin) belirtisi üçtür: Bunlar, ........................................Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez? Anayasanın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dünyanın kendi etrafında dönüşü ile hangisi oluşmaz? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez? Dil bir milletin varlığının asli unsuru ve o milletin sosyal yapısını şekillendiren kültürünün en iyi ifade vasıtası olduğu içindir ki her millet kendi dilinin zaman ve mekân içinde değişerek yol alan şekillenmeleri ile yakından ilgilenmiştir. Millî benliklerinin şuuruna varmış olan toplumlarda dil konusu ön plana çıkmıştır.Bir konferanstan alınan bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir