S:1

Hz. Muhammed (sav.) kişinin, arkadaşını seçerken dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre iyi bir insanla arkadaşlık eden kişi bu arkadaşlıktan olumlu etkilenip yarar görebilir, kötü biriyle arkadaşlık eden ise bundan olumsuz etkilenerek zarar görebilir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamberin bu öğretisi ile ilgilidir?

Hz. Muhammed (sav.) kişinin, arkadaşını seçerken dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre iyi bir insanla arkadaşlık eden kişi bu arkadaşlıktan olumlu etkilenip yarar görebilir, kötü biriyle arkadaşlık eden ise bundan olumsuz etkilenerek zarar görebilir.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamberin bu öğretisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Üzüm üzüme baka baka kararır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim vardır? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız ara­sında yer alır? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Yalnız Allaha (c.c.) ait olan güzel isimlere ........................................ denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? 8 kilogram + 425 gram= ..................gram eder? He never goes out at nights,..........? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri sırasında Avrupalıların Müslümanlardan öğrenip Avrupaya götürdükleri buluşlardan biri değildir? Bir simitçi haftada 945 simit satıyor. Bir yılda sattığı simit sayısı kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma ile ilgilidir? Hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir? Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede, roket yakıtlarını sıkıştırmada kullanılır. Rüzgar tünellerinde, nükleer santrallerde, MR cihazlarında da bu element kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcılığı ile ilgili değildir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi kelime türeten bir ek almamıştır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre konfederasyon yönetim kurulları en az ve en çok kaç kişiden oluşur? Allahın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Mustafa Kemale, Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde basamak değeri toplamı en büyüktür? Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran veya yavaşlatan, nesnelerin şeklini veya yönünü değiştiren etkiye ne denir? Türkiyenin en önemli tarım alanlarını oluşturan delta ovalarını günümüzde tehdit eden en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin bir ilhaka dönüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmi belge, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yazar –eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Why does Mike use music in his classes? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı hizmetlerinin ikincil koruma ilkelerindendir? Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ağını kaçıncı atışta balık yakalıyor? Karadeniz Bölgesi'nde kıyılarla iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Aşığıdakilerden hangisi büyük harflerin kullanıldığı yerlerden değildir? Soluk borusu ile yemek borusu yan yanadır. Yutulan yiyeceklerin soluk borusuna değil de yemek borusuna gönderilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % ........... oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Ali, arkadaşlarıyla top oynarken yaşlı bir teyzeyi fark etti. Kadın, elindeki poşetleri taşımakta zorlanıyordu. Ali, hemen yaşlı teyzenin yanına koştu. Elindeki poşetlerden birini aldı. Evine kadar onu götürdü, sonra arkadaşla-rının yanına döndü. Onun yaptıklarını gören Mehmet Bey, Alinin yanına gitti. Aferin yavrum, bu çok güzel ve gurur duyulacak bir davranış! dedi.Bu parçada Mehmet Beyin Aliye vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.Annem hangi duyu organını kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenini oluşturur? Kur‟anı Kerim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? I. Kayaçlar bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır.II. Tüm kayaçlar magmatik kökenlidir.III.Kayaçların hepsinin ekonomik değeri yüksektir.Kayaçlar ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 20. yüzyıl yazarlarımızdandır. Yazı hayatına, Fecriati topluluğunda romantik, realist hikâyeler ve mensur şiir yazarak başladı. Daha sonra deneme, makale, roman, anı türlerinde eserler verdi. Özellikle Tanzimattan bu yana geçirdiğimiz siyasal ve sosyal olayları, kuşaklar arasındaki çatışmayı, sosyal değişimleri ve anlayış farklılıklarındaki bunalım-ları işledi. Bir Serencam, Yaban, Ankara, Hüküm Gecesi eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir