S:1

İslam dinine göre insanlar, Allahın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve Onun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, insanların kaçınması gereken davranışlardandır?

İslam dinine göre insanlar, Allahın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve Onun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, insanların kaçınması gereken davranışlardandır? sorunun cevabı "Alay etmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
En iyi eserini hayatının baharındayken yazmış . tümcesinde hangi sözcük mecaz anlamlıdır ? Maddelere elimizi sürerek pürüzlü mü , pürüzsüz mü olduklarını anlarız. Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? Kişi tam vücup ehliyetine ne zaman sahip olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 36 sayısının yarısı kaçtır? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? İsmail Fakirullah Türbesi hangi ilimizdedir? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 2 eksiği kaçtır? Karıncaların yuvaları nerededir? Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine ne denir? 1- 3 kg + 300 gr = 3300 gr2- 5000 gr - 2kg =3 kg3- 8 kg - 8000 gr = 0 kgYukandakilerden kaç tanesi doğrudur? Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? |–3| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Gece ve gündüzün oluşmasını Dünyanın ............... hareketi sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Sabah güneş doğarken yüzünü güneşe dönen birisinin sol kolu hangi yöndedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? (16 + 8). 5 + 12 : 3 Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?dizelerinde belirtilmek istenen durum aşağıdakilerden hangisidir? Hangi deyim Birini iyi duygularla anmak anlamına gelir ? On Emir, Allah Tarafından Peygamberlerden Hangisine Bildirilmiştir? Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız. Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? gökyüzü sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İslama göre kimler sorumludur? Dünya çevresinde dolanan zaman içerisinde işlevini bitirmiş insan yapımı cisimlerin,araç gereçlerin yol açtığı etki aşağıdakilerden hangisidir ? Ben insanları ancak ...... ..................... diyeyarattım. Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Malatyada yetiştirilen meyve hangisidir? Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? 4 TL 25 Kr ye kitap, 3 TL 60 Krye defter alan bir kişinin cebinde 9 TL parası vardır. Cebindeki parasının miktarını geçmeden kaç Kr lik daha alışveriş yapabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Evimizde acil hastamız olursa hangi numarayı aramalıyız? Mustafa ve 4 arkadaşı 45 bilyeyi kendi aralarında paylaşıyorlar. Her birine kaç bilye düşer? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allahı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Bilgisayar kullanımının insan davranışlarına etkilerinin incelendiği bir araştırmada; bilgisayarın, bilgi edinme, eğlendirme ve iletişim kurma gibi işlevlerine karşınders çalışmaya engel olma, düzenli yaşam alışkanlıklarını bozma ve şiddeti özendirme gibi etkileri olduğu da ortaya çıkmıştır.Bu parçadan hareketle bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir sorunla karşılaştığımızda izleyeceğimiz yollardan değildir? I. TBMMnin açılmasıII. Atatürkün Samsuna çıkması III. Amasya GenelgesiIV. Sivas KongresiV. Erzurum KongresiYukarıda verilen Milli Mücadele sırasında gerçekleşen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir