S:1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesinde yer alan ve Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir. ifadesiyle açıklanan temel özgürlük aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesinde yer alan ve Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir. ifadesiyle açıklanan temel özgürlük aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İfade özgürlüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki hadislerden hangisi çalışmanın gerekliliğini ifade etmektedir? 5000 cm = kaç m' dir? Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda Kuran-ı Kerimde bazı sureler ve anlamları verilmiştir. Hangi seçenek yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışığa ihtiyaç duymaz ? Aşağıdakilerden hangisi sermayeyi oluşturan öğelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Servis ücreti olarak 25₺nin alındığı bir okul gezisine katılmak isteyen Nihalin en az kaç parası olmalıdır? Güneşin doğduğu yöne yüzünü dönen Eren in sol kolu hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? keskin kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Burak' ın 6 kalemi var. Burak kalemlerinin 1/2' ini Zeynep' e verdi. Burak' ın kaç tane kalemi kalmıştır? Canın ailesi; * Afet planı hazırladı. * Acil çıkış planı yaptı. * Evdeki güvenli yerleri saptadı.Canın ailesi bu hazırlıkları niçin yapmış olabilir? Tanesi 30 kuruştan 3 simit, tanesi 30 kuruştan 4 ayran alan Cemil satıcıya kaç kuruş ödemelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Laura : I think it is a nice place to go and spend our time. Also, there are lots of different activities.Ryan : Yes, - - - - . Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, paten, kaykay ve kızak gibi araçlarda kullanmamız gereken uygun kıyafetlerden değildir? '' Siz onu bana bırakın. '' cümlesinde kaç tane zamir vardır? Türkiyenin il sınırlarını, komşularıyla olan sınırlarını gösteren haritalara............ haritalar denir. Her icat edilen ürün bir çok alanda değişik amaçlar için kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının değiştirdiği olaylardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Milletimizi bir arada tutan ortak değerlerden biri değildir? Ramazan ayı her yıl kaç gün erken gelir? Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Hangi sayı 6 ile toplanırsa 15 olur? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Mantık doğrusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? "Kendisine daha önce duyulan sevgi ve ilgiyi kaybetmek" anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi Dinimizin yasakladığı davranışlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? John Lockea göre insan zihni dünyaya boş bir levha (tabula rasa) olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır. İnsan zihninde, doğuştan gelen hiçbir bilgi ve düşünce yoktur.Aşağıdakilerden hangisi John Lockeun düşüncesini dile getirir? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi ile ilgili olarakÖzel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınırifadesi hangi temel ilkeye girer? Aşağıdakilerden hangisi hammaddesi toprak olan sanayi ürünlerine örnek gösterilemez? Rönesansla birlikte felsefi psikolojinin konusu zihin oldu. İnsan zihni J. Locke ( 1632-1704) ve D. Hume (1711-1776) gibi empirist düşünürler tarafından ele alındı. Bilginin kaynağının duyum olduğunu ileri süren empirizme göre zihin doğuştan boş bir levha gibidir, deneyimlerle dolar. Karmaşık fikirler ve yüksek zihinsel işlevler basit fikirler arasında kurulan çağrışımlardan meydana gelir.Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir? Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir