S:1

Mısır Uygarlığının kullandığı resimli yazıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Mısır Uygarlığının kullandığı resimli yazıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hiyeroglif" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçBu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geçBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? Bir çiftçi ilk yıl 4130 kg buğday üretmiş, ikinci yıl birinci yıldan 723 kg fazla buğday üretmiştir. Çiftçinin iki yıl arasında üretilen buğday miktarı farkı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır? Serhatın 23 lirası vardır. 6 lirada babası verirse kaç lirası olur? Bitkiler solunumlarını hangi kısımlarıyla gerçekleştirirler? Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Sanal ortam tehditlerine karşı alınan önlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İçinde 25 kova su olan bir tank, 70 kova su almaktadır. Tanka 17 kova su ekleniyor. Tankın dolması için kaç kova daha su gerekir? "Sınıfımızda yirmi kız öğrenci var." cümlesinde hangisi varlığı niteleme görevindedir? Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır? 21 kilogramlık şeker 300 gramlık kaç kutuya dolduru­labilir? Nemrut Dağı hangi şehrimizdedir? I. İnönü Zaferinden sonra Mehmet Akif Ersoyun Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı, TBMMde ulusal marş olarak kabul edilmiştir.Bu durum, TBMMde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir? (I) Şileden taşınma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye başkalarına gönderdim. (II) İlk öğretmenlik yılımdan hatta lise yıllarımdan bugüne kadar biriktirdiğim gazete sayfalarını, okul evraklarını, ders defterlerimi imha ettim. (III) Resmen hafızamın bir kısmını oluşturan kayıtları yok ettim. (IV) Nasıl bir duygu içinde bunları yaptığımı bilmiyorum.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 58...75 boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 18 sayısının yarısı kaçtır? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdakilerin hangisinde en uygun olarak belirtilmiştir? Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir? Allah ilahi emirlerini bildirmeyle ilgili hangi meleği görevlendirmiştir? Bir kişinin başından geçen olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde üslupta samimiyet, söz edilen bilgilerde nesnellik ilkesi esastır. Kişinin birinci tekil kişili bir anlatımla kendi yaşamını okuyucuya aktardığı yazı türüne - - - - denir. Bu yazı türünde olay ve durumlar kişinin kendi bakış açısıyla ele alındığı için nesnellik ilkesi aranmaz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 1764 yılında ......................... iki odalı buhar makinesini geliştirdi.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hatice'nin yaşadığı kasaba ilçe yapılmasıyla kaymakamlık, defterdarlık gibi devlet daireleri kuruldu, yollar genişletildi. Her gün daha fazla kişi ilçeye gelmeye başladı. Nüfus arttı. Kiralar yükseldi. Yeni okullar ve alışveriş merkezleri açıldı.Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hz Peygamberin amcası ve yengesi ile yaşadığı üzücü olaylar hangi surede geçer? 1950li yılların başında istasyon, bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi, gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. İlk ayrılık burada yaşanır, askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu. Ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi burada beklemiştim. İki gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim ağabeyimi aramıştı. Nihayet ağabeyim trenden indiğinde boynuna sarılmış, dakikalarca ağlamıştım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Bazı oyunlar çok eskiden beri Türkler arasında oynanmaktadır. O günlerden günümüzde devam edenlere de rastlanmaktadır.Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini günümüzde de SOKAKTA oynayabiliriz? Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi tür (cins) isimdir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreten bir kaynak değildir? Bir apartman 12 katlıdır. Her katında 4 daire vardır. Her daire de 4 kişi yaşamaktadır. Bu apartmanda toplam kaç kişi yaşamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlayan durumlardan biri değildir? Bir insanın karşısındakinin ne hissettiğini o anda yaşabilme ve ona bu hususta hak verebilme yeteneğine ne ad verilir? Tüm yiyeceklerin içinde kuru gibi gözükse de ............ bulunur. Noktalı yere hangisi gelmelidir? Tatlı sözcüğü , hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? İkişer ritmik sayarken yirmi sekiz sonra hangi sayı gelir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y koyduğumuzda nasıl bir sıralama oluşur?(.....) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.(.....) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.(.....) İhlâs suresinde Hz. İbrahimden (a.s.) bahsedilir.(.....) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allahın (c.c.) adıyladır.(.....) Dua yalnızca Allaha (c.c.) edilir. Orada ne var ? cümlesinde ismin yerine soru yoluyla tutan kelime hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Allahın selamı sizin de üzerinize olsun. anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir? Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş, amacı çocuk haklarını korumak olan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir