S:1

Ahmetin farklı maddelerden yapılmış misketleri vardır. Misketleriyle oynarken, misketler Ahmetin eliyle ulaşamayacağı bir yere düşmüştür. Ahmet misketlerini almak için iple bağladığı mıknatısı kullanmaya karar vermiştir.
Ahmet mıknatısla hangi maddeden yapılmış misketlerini çıkarmayı başarabilir?

Ahmetin farklı maddelerden yapılmış misketleri vardır. Misketleriyle oynarken, misketler Ahmetin eliyle ulaşamayacağı bir yere düşmüştür. Ahmet misketlerini almak için iple bağladığı mıknatısı kullanmaya karar vermiştir.Ahmet mıknatısla hangi maddeden yapılmış misketlerini çıkarmayı başarabilir? sorunun cevabı "Nikel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Gönül kazanmak deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde insanı Allaha dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır? Kütle için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Im very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere The tomato soup was - - - - the mushroom soup. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmıştır? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbulda açılmıştır. Dergi ve ansiklopedi............... kitaplarımızdan biridir.Yukarıdaki cümleyi en uygun hangi seçenekteki kelime ile tamamlamalıyız? ‘Arkadaşım trafik kazası geçirmiş. - ‘Sınavdan yüksek not aldım. Yukarıdaki durumlarla ilgili duygu ifadeleri hangileridir? Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır? Peygamberimizin, hicret ederken kendisine emanet bırakılan malları sahiplerine ulaştırması için, Hz. Ali'yi görevlendirmesi onun hangi özelliğini (sıfatını) gösterir? Gücü yeten ve imkânı olan Müslümanların, zilhicce ayında ihram giyerek, Arafatta vakfe yaparak ve Kâbeyi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete ...................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu.Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış, diğer yolların hemen hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girseniz bir yemek sofrası bile bulamazsınız. Yemekler yerde yenir burada, insanlar ütü nedir bilmezler. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en büyük ve en küçük dar açı ölçümleri doğru olarak verilmiştir? Dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen;I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir.II. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir.III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir.yargılarından hangileri doğrudur? İslam dininin tüm insanlar için ve tüm dünyada geçerli olması İslamın hangi özelliğini gösterir? Serap, mutluluğa bir türlü ulaşamadı. cümlesinde yumuşamaya örnek kaç kelime vardır? İki sayının toplamı 627dir. Sayılardan biri diğerinin 3 katından 79 fazla olduğuna göre sayılar kaçtır? Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı zamandadır? Kızdı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? You speak too - - - -. I cant understand you clearly. Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed,Allahın kulu ve elçisidir. Sözünün anlamı nedir? Microsoft Excel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır.Bu tren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - yaşını bitirdiği yılın - - - ayı sonunda başlar, - - - yaşını bitirip - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Aşağıda bölgelere göre halk oyunları verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen ‘Hoş geldin. Diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamberimizin kızı kimdir? Ortaokul 7. sınıfında eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin evdeki sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Osmanlı Devleti nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş hangisidir? Faruk( ) dalgın bir şekilde ve yavaş adımlarla eve doğru gidiyordu. Dalgın olmasının sebebi, arkadaşı Doruk( )la yaşadığı tartışmaydı. ''Acaba bana niye böyle davranıyor( )'' diye kendi kendine söylendi.Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu oluşan yer şekline ne ad verilir? 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki Keremin boyunun tam olarak ölçülebilmesi için 30 santimetrelik cetvel en az kaç kez kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi iman ile bağdaşmaz? Kemosentetik canlıların tümünde;I. Prokaryot yapılı olmaII. CO2 tüketmeIII. Fotofosforilasyon ile enerji üretmeIV. Hücresel solunum yapmaverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir