S:1

Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki yoktur?

Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki yoktur? sorunun cevabı "Monarşinin güç kazanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
"Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? k,m,e,n,a harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? Aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından biri değildir? Burak' ın 6 kalemi var. Burak kalemlerinin 1/2' ini Zeynep' e verdi. Burak' ın kaç tane kalemi kalmıştır? Ülkemizde en çok tehlikeli doğal afet......Yukarıdaki boşluk hangi kelime ile tamamlanmalıdır? Geçmişlerimizi anarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu farklı bir hecededir? Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir? Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi merkezde yer alan kuruluşlardan biridir? Hangi seçenekteki sözcükler eşanlamlıdır? Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı. Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir matbaa birinci gün 4850 kitap, ikinci gün birinci günden 1850 kitap daha fazla basmıştır. Buna göre matbaanın iki günde toplam kaç kitap basmıştır? Bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Atatürk Kurtuluş mücadelesi için İstanbuldan çıktıktan sonra hangi şehire gitmiştir? Düşüncelerini paylaşmazsakta herkes düşündüğünü söylemekte serbesttir.Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? He is ____.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Lale Devrinde Doğu ve Batıdan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır. Bu durum Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Tanrının varlığını ve birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını savunan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 10 ‘dur ? Ateşin var mı ? sorusuna cevap olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı doğrudur? Atatürk Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir. diyerek tarih yazıcılığında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? Öğretmenlerin sınıf yönetiminde demokratik bir tutum sergilemesi öğrencilerin öz saygı, kendine güven ve iç denetim geliştirmesine katkıda bulunur.Buna göre demokratik bir sınıf ortamındaki öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez? Her toplumda alt, orta ve üst olmak üzere üç toplumsal tabaka bulunur. Benzer özelliklere sahip bireyler aynı tabakada yer alırlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bireylerin aynı tabakada yer alması için gerekli özelliklerden birisi değildir? Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olay ve sonuçları ile ilgili verilen bilgiler şunlardır:• Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölüm-leri gözlenmiştir.• Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmıştır.• Bölgeye yakın bir alandaki tarihî mermersütunlar aşınmış, aynı yerdeki bitkiler kurumuştur.Bu bilgilere göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Ayrıntıya inmeden kısaca bakmak" anlamına gelen deyim hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, ailenin temel gereksinimlerinden biri değildir? Babam, yardımsever, eli açık bir insandır.Cümlesindeki altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Günde 2400 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Sınıfımızın boyu 8 metredir. Eni ise 5 m 40 cmdir. Sınıfımızın boyu eninden kaç santimetre fazladır ? İfk hadisesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra meydana gelmiştir? Şu sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmıştır? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem 10 kilo çilek reçelini amcacma, 15 kilo çilek reçelini teyzeme verdiğine göre bize kaç kilo çilek reçeli kalmıştır Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.Yukarıdaki atasözünde iletişim ile ilgili olarak anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir