S:1

Radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Guglielmo Marcon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? My mother - - - - in the kitchen now. Didaktik bir eserdir. Karahanlılar zamanında (XI. yüzyıl) yazılmıştır. Mesnevi nazım şeklinde aruz vezniyle 6645 beyit olarak yazılan bu eserde 173 tane de dörtlük vardır. Yazarın bu eseri oluşturmasındaki amacı, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar bulmak; bu yolları, devrin hükümdarına öğütler hâlinde göstermektir. İdeal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulan bu eser, aynı zamanda ilk siyasetname olma özelliği de taşır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir? Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir? Azerbaycana ait Karabağın işgal altında olması Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir? Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır? Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ........................ kullanılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Bir kâse 3 kepçe hoşaf ile dolmaktadır. 6 kâse kaç kepçe hoşaf ile alır? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi temiz tutmak ve korumak için yapılması gerekenlerden değildir? Yangın anında aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlarınbaşına Y yazınız.(......) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.(......) Kutup yıldızı güneyi gösterir.(......) Keloğlan,Nasrettin Hoca bizim milli kültürümüzü yansıtır.(......) Millî Mücadelenin savaş dönemi Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.(......)Topaç çevirme,geçmişten günümüze gelen oyunlardan biridir. I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Serap, anne ve babasından izin alarak izci kamplarından birine katılıyor. Burada hem doğayı tanıyor hem de hoşça vakit geçiriyor.Yukarıdaki açıklamada Serapın yerine getirdiği belirtilen roller hangisinde birlikte verilmiştir? Bu hastalık nasıl başladı( ) ne vakit başladı( ) hatırlamıyorum. cümlesinde boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla gelmelidir? itilaf Devletlerinin tüm gücüyle yüklendiği fakat aşama- dığı yer.Metinde hangi cepheden bahsedilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir. 2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar. 3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüm aracı değildir? Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? It ............ to rain while I was watering the flowers. She has - - - - for the same company for eight years. Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? 58904 doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak... Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş...Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? İki tane 5 TL , üç tane de 20 TL param var. Toplam param aşağıdakilerden hangisi kadardır ? Peygamberimiz, ‘‘Ramazan ayından sonra en faziletlioruç, Allahın ayı olan - - - - ayında tutulan oruçtur.buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Peruda insanların bir böüüokyanus kıyılarındabir böüüde dağık bögelerde yaşıyor. AmazonYağur Ormanları böüüdeyse farklı dilleri konuşnve ilkel koşllarda yaşyan kabileler bulunuyor.Bu metinde Peruda yaşyanlar ile ilgili aşğıakilerdenhangisine değnilmemişir? Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan Gülistan aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Aşağıda belirtilen kurum ve derneklerden hangisi doğayı korumayı amaçlayan dernek ve kurumlardan biridir? 583 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bir işveren, aşağıdaki faaliyetlerden hangisini öncelikle yapmalıdır? Milletvekilliğine aday olmuş bir kimsenin zorunlu askerlik hizmetini henüz yapmadığı ortaya çıkarsa bu konudaki itirazlar hangi kuruma yapılmalıdır? Bir su deposunda 700 L su vardır. Bir aile günde 135 L su tüketiyor. Üçüncü günün sonunda depoda kaç litre su kalır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir? Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Beyin rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesine uğrayacağız. Sonra da Gevaştan Akdamar Adasına, oradan da Tatvana geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfaya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir