S:1

Alinin 10 kalemi vardır. Ali 10 kalem daha alınca Alinin toplam kaç kalemi olur?

Alinin 10 kalemi vardır. Ali 10 kalem daha alınca Alinin toplam kaç kalemi olur? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır? Aşağıdaki altı çizili hangisinde gerçek anlam vardır? Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balık avlamak için denize ne atıyor? Ses bir madde ile karşılaştığında,iletilebiliryansıtılabilirsoğrurulabilirifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Denizaşırı bölgelerle ticaret yapılmaya başlanması aşağıdaki şehir türlerinden hangisinin oluşmasını sağlamıştır? 58...75 boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? ... 1937-1938 öğretim yılını İstanbulda geçirdim. Bir yandan okuyor, bir yandan da Sümerbankın İstanbul şubesinde her gün saat 13ten 18e değin çalışıyordum. Küçük bir görevde olduğum için de servisin bütün işini benim üstüme yıkıyorlardı. Yani o beş saati soluklanmadan tüketiyordum. Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Tarihteki ilk kütüphaneyi kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatroya giden 4 arkadaş 48 tl ye bilet almışlardır. Bilet fiyatları eşit olduğuna göre bir bilet kaç tl dir? 1 cm uzunluk kaç mmye eşittir? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATOya üyedir? Toplumun ihtiyacı olan ürünleri ortaya çıkarmaya, ihtiyacı karşılamaya ne ad verilir? İlk kadın romancımız kimdir? - - - - the teacher was answering the question, the manager got into the class. Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? Bazı ırmaklar, akarken beraberinde verimli toprakları da sürüklerler. Bu topraklar denize ırmağın denize döküldüğü yerde birikir ve düz alanlar oluşturur.Yukarıda anlatılan düz alanlara ne isim verilir? Bir çocuk resim yapıyor.Tutup ebemkuşağını sermiş önüneVe o asil beyazlığa eğmiş başını,Kalemleri yeşil, mavi, sarı... Yukarıda verilen dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? İstanbul u ilk kuşatan Osmanlı padişahı kimdir? Kumbaramda 80 liram vardı. 1/4 ‘ini harcadım. Kaç lira param kaldı? Aşağıdakilerden hangisi bir duyarlılık örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Tıkıştığımız arabada Veliaht Reşat Efendinin en büyük oğlu varmış. Reşat Efendiye, onun şehzade ve belki adamlarına rastlamak, onlarla selamlaşmak! Onlarla yan yana gelmenin ne demek olduğu konusunda uzun uzun bilgi veren ve o gün beni aşırı bir kuruntuyla konuştuğu sanısına düşüren Saffet-i Ziya ancak benimle eve girdikten ve bir kahve içtikten sonra yatışabildi. Ben zaten İstanbulu kuşatmış tehlike ağı içinde, Reşat Efendi tehlikesinin ne önemli bir düğüm olduğuna ilişkin pek çok şey dinlemiştim. Saffeti Ziyanın kattığı bilgilerle bu tehlikenin önemini büsbütün anlamış oldum. Reşat Efendinin arabası geçerken, geçtiği yolda ona rastladınız da bir yan sokağa sapmadıysanız ya da bir dükkana girdiniz de orada bu adamın hizmetlilerinden birini buldunuz, hele onun hekimlerinden, onun ma- ğazalarından biriyle ilişkiye girdiniz mi artık haftalarca bunun sonuçlarını bekleyerek yaşamanız, uykunuzda sıçramanız gerekirdi.Halit Ziya Uşaklıgilin Kırk Yıl adlı eserinden alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam dinindeki melek inancı dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz insanları açıktan ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez ? 95,2459 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir? Ümeyye b. Halefin dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Elanın annesi pasta yapmak için üzerinde 25 g yazan kabartma tozundan iki düzine aldı. Ela nın annesi kaç gram kabartma tozu almıştır? "Heyy bana bakın" Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Elektrik yangınlarında hangisini yapmak doğru olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir