S:1

Cüneyt 11 yaşındadır. Elif, Cüneyt' ten 3 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Cüneyt 11 yaşındadır. Elif, Cüneyt' ten 3 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? sorunun cevabı "19" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en başta yer alır? Bir paket süt, 6 bardağı dolduruyor. 7 paket süt, kaç bardağı doldurur? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?16 - 3 = 52 ÷ .... Yağların oksijenli solunumda kullanılması sırasında;I. NADH+ ve FAD+ indirgenir.II. Yağların, monomerlerine hidrolizi.III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi.olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir arkadaşın özellikleri bir arada verilmiştir? Hangisine uygulanan kuvvet farklıdır? Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? Adımı 55 cm olan bir kişi gideceği yere 30 adımda varıyor. Bu kişinin gittiği mesafe kaç metredir? Mustafa Kemalin öğencilik yılarıda edebiyat,tarih ve askerlik gibi çştli alanlara ilgi duymasıonun hangi öelliğni ö plana çıarmışı? Herakleitosa göre evren sürekli değişim, akış ve oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gösteren yasadır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygunluk gösterir? İskeletimizin kısımlarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Sulama yöntemleri ile ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Ahmet, verileri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmış ve araştırma sonucunuyazmıştır.Ahmet, araştırmanın neresinde bilimsel araştırma basamaklarına uygun davranmamıştır? Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak- - - - çıktığı kabul görüyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Eylülün köpeği birkaç gün önce kaybolmuştur. Kızınınbu duruma çok üzüldüğünü gören Sezer Bey, kızının köpeğini bulmak için kitle iletişim araçlarından yararlanmak istemiştir.Buna göre, Sezer Bey hangi kitle iletişim aracındanfaydalanırsa kısa zamanda daha çok kişiye ulaşmış olur? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir? I eat .................... jam once a week Çantasında sadece yırtık defteri vardı. cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim sayısı diğerlerinden fazladır? Bir bölgedeki biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de beşeri faaliyetleridir.I. Milli parkların sayılarının artmasıII. Tarımda kimyasal gübre kullanımının artmasıIII. Bilinçsiz avlanmanın önlenmesiIV. Sanayide fosil yakıt kullanımının artmasıBuna göre yukarıdakilerden hangileri beşeri faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için yapılacak çalışmalara örnek gösterilemez? Hz. Muhammed (sav.), Medineye misafir olarak gelen Hristiyan bir gruba, Mescid-i Nebevinin bir köşesinde, kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir.Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Körle yatan şaşı kalkar. atasözü ile konusu bakımından benzeşir? Olayların oluş sürecine göre sıralanmasına ne ad verilir? I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Motosikletin farı yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir? ( 2 4 6 ..... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? "Sallanma" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? ‘Büyüklerimizin çocukken oynadıkları oyuncaklar ile şimdiki oyuncaklar farklıdır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İbadetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (-8) + (+3) = ♦ + (-8) eşitliğinde ♦ yerine gelecek tam sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin nedenle- rinden biri değildir? Körfez Savaşlarının, aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bu savaşın ülkemizi sosyal açıdan etkilediğini gösterir? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? En uzun kara sınırımız ve en çok sınır kapımızın olduğu ülke hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? (I) Tarihi Yarımadanın merkezinde yer alıyor Beyazıt. (II) İstanbulun en eski, Bizans devrinin en yüksek alanıydı. (III) Osmanlı döneminde bir saray meydanıydı. (IV) Bir dönem bu meydana Hürriyet Meydanı denmiş.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? En çok turunçgiller (portakal, mandalina, limon ) maydanoz, çilek, domateste bulunan vitamin hangisidir? Bir araba saatte 111 km yol gidiyor. Bu araba 11 saatte kaç km yol gider? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir