S:1

9 yumurta aldım. 1 yumurta daha alırsam kaç yumurtam olur?

9 yumurta aldım. 1 yumurta daha alırsam kaç yumurtam olur? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Doğu cephesinde Ermenilerle savaşan Türk komutan kimdir? 54 , 30 ve 81 sayılarının ortak bölenlerini en büyüğü kaçtır? Aslanlar, çitalar, kaplanlar, züraflar, filler ile ilgili belgesellerin çekildiği kıta aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Eşarî mezhebi tarafından ayrı bir sıfat olarak görülmez? Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Edebiyat tarihçisi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi önemli eserlerinden ikisidir.Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? İbadet niçin yapılır? sorusuna verilen cevaplar önem derecesine göre sıralanacak olursa ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır? Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yapmak için alınacak önlemlerden biri değildir ? İslam dini yardımlaşmaya büyük önem verir. Yardımda bulunurken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Yardımın, bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmayacak şekilde yapılması önemlidir. Eskiden, maddi durumu iyi olanlar sadaka taşı olarak bilinen taşların üzerindeki oyuklara, ihtiyaç sahipleri için gönüllerinden koptuğu kadarıyla para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar parayı buradan alır ve geri kalanına da başkalarını düşünerek dokunmazlardı.Bu metinde, yardımlaşma ile ilgi asıl vurgulanmak istenen hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ,karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir? Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı 1 ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de 0 ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak 1 rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızcasıfırlar kalır.Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Sovyet Rusya, Lozan Konferansının taraf ülkelerinden biri olmamasına rağmen güvenliğini ve uluslararası çıkarlarını düşünerek sadece bir konuda konferansa iştirak edip karar alınmasını sağlamıştır. Aşağıdaki konulardan hangisinin görüşüldüğü sırada Sovyet Rusya konferansa katılarak karar alınmasını sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer? Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biriside Akdeniz İklimidir. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz İkliminin özelliklerinden biri değildir? TBMMnin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onu Osmanlı Mebusan Meclisinden ayırır? Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir? Türkçe ağzımda annemin sütüdür. cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir? Birbirinden farklı iki doğal sayıyı birbirinden çıkarırsak hangi sonucu elde edemeyiz? Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesini istemeliyiz? Mark : May I have your order, please?Costumer : I want a hot dog with a can of coke.Mark : Sure, here you are sir.Costumer :- - - - ?Mark :They are $12.50. Zekâtı farz kıldı Allah,Zengin kullar versin diye.Yoksulların yüzü gülsün,Mutluluğa ersin diye.Üzeyir GÜNDÜZBu dörtlükte zekâtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resim tablosu aşağıdaki ressamlarımızdan hangisine aittir? Tepeden tırnağa bütün vücudun yıkanmasıyla yapılan temizliğe ne denir? Dünya Kitap Günü ne zaman kutlanır? Anadoluda siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir? Millî Kongre Cemiyeti, 29 Kasım 1918 tarihinde 70 kadar cemiyetten ikişer temsilcinin katılması ile cemiyetler üstü birteşkilat olarak kuruldu. Amacı, dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara basın-yayın yoluyla cevapvermekti.Paragraftan, Millî Kongre Cemiyeti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atatürk, bir milletin kendisini tanımakla daha da büyüyeceğine inanıyordu. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirmiş ve aşağıdaki kurumlardan hangisini kurmuştur? • Pozitivizm düşüncesini sistemli bir felsefe hâline getirmiştir.• Felsefenin deneysel bilimleri örnek alması gerektiğini öne sürer.• Ona göre felsefenin amacı, olgular arasındaki değişmez ilişkileri bulmaktır.• İnsan düşüncesinin teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerlediğini açıkladığı üç hâl yasasını ortaya koyar.Yukarıda sözü edilen düşünür hangisidir? Bir cismi görebilmemiz için aşağıdakilerden hangileri gereklidir ? Aşağıdakilerden hangisi İlkbahar mevsiminin özelliklerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir