S:1

İhtiyaçlar alınırken,
I. En pahalısı alınmalıdır.
II.Bütçemize uygun alınmalıdır.
III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

İhtiyaçlar alınırken,I. En pahalısı alınmalıdır. II.Bütçemize uygun alınmalıdır. III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "Yalnız II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ayşe : Peygamberimizin adı geçtiğinde söylediğmiz bir sözdür.Elif : Allahın selamı onun üzerine olsun anlamına da gelir.Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? Mıknatısla ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi yanlıştır? Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir. Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bir ürünün tercih edilme sebebi olmalıdır ? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır? Aşağıda verilen yönetim biçimlerinden hangisinde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Tam sayılar hangi harf ile gösterilir? Aydınlık günler yakındır. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karbondioksit üretiminin fazla olduğu yerlerde oksijen tüketimi artar.Bu durum aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yerlerde daha fazla görülür? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar, hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? 1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.Düz sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisin de ‘‘yalın, sade, süssüz anlamında kullanılmıştır? Saatteki hızı 80 km/saat olan bir araba 6 saatte kaç kilometre yol gider? I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk adı sıfat olarak kullanılmamıştır? 11.11.2012 tarihinde işe başlayan bir işçi 10.08.2019 yılında işten ayrılırsa ne kadar süre çalışmış olur?( Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? 16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Sue : - - - - ?Jeremy : To be honest, once a month. Aşağıdakilerden hangisi, takım tezgâhları kullanılırken uyulmasıgereken genel güvenlik kurallarındandır? Cebimdeki paraya 375 TL eklersem 725 TL oluyor. Cebimde kaç lira vardır? Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin aldığı ek yanlış yazılmıştır? Kuran-ı Kerimin çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde tanımlanan kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Saatte 85 km süratle giden bir otobüs gideceği yere 12 saatte varıyor.Bu otobüs kaç kilometre yol almıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Bir işçi günlüğü 75 liradan 30 gün çalışırsa kaç lira kazanır? Hangi cümlede sıfat vardır? Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bütün bildiklerimi yeniden gözden geçiriyorum onun kitaplarını okurken. Acaba, sahi mi, hay Allah deyip deyip duruyorum. Cümlede sözü edilen yazarın özellikleri hangisi olabilir? Ekvatorun 4440 km. kuzeyinde yer alan Bursa şehrinin yerel saati Başlangıç meridyeninden 116 dk. ileridir.Buna göre, Bursa şehrinin paralel ve meridyen de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, bir kaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir.Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir