S:1

Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan hangi fikir akımı, Osmanlı Devletinin parçalanma ve çöküşünü hızlandırmıştır?

Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan hangi fikir akımı, Osmanlı Devletinin parçalanma ve çöküşünü hızlandırmıştır? sorunun cevabı "Milliyetçilik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
TBMMnin Londra Konferansına katılış amacı hangisidir? Trafik ışıklarında hangi renk olmaz? İslamın ilk müezzini kimdir ? Hangisi alkolün bireysel zararlarından biridir? İnce ince minareden ezanınYanık yanık türkü söyler ozanınGenç ihtiyar, çoluk çocuk kızanınTürklük yurdu, mertlik yurdu Türkiye'mDörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? I dont like waiting in the ............... I. Tanrım! Şuracıkta sen bari gözlerimi yum.Sen bana en son kalan; ben, senin en son kulun.Bu akşam, karanlığa gömülen İstanbulunEn sessiz köşesinde uyumak istiyorum.II. Gözü cân esrütmeğe hammâr imişKaşı gönül yıkmağa mimâr imişDiledim hâlim ki gözüne diyemTurfa budur gözleri bimâr imişIII. Sefil baykuş ne gezersin bu yerdeYok mudur vatanın illerin haniKüsmüş müsün selâmımı almadınŞeydâ bülbül şirin dillerin haniIV. Bülbülüm bağ gezerimAşığım dağ gezerimYüz yerde yüz yaram varEl sanır sağ gezerimYukarıdaki dörtlüklerden hangileri aynı edebî geleneğe aittir? • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemekYukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası nedeni olabilir? 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) Bergama Krallığı papirüsleri olmadığı için parşömeni icat etmiştir. (....) Tarihin ilk bilinen kütüphanesi Ninova da yer almaktadır. (....) Kâğıt önce Çinde bulunmuş, ardından Haçlı Seferleriyle Avrupalılara oradan da Müslümanlara geçmiştir. (....) Matbaanın icadıyla birlikte kâğıt üretimi ve basılan kitapların sayısı artmıştır Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu haldir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar? İnsanların yanlış beslenme sonucu aşırı kilo alması hangi isimle adlandırılır? 1982 Anayasasına göre, bir kanunun esas bakımından Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? Matematikte sıfırı ilk kez kullanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Muavvizateyn Sureleridir? • Hititler döneminde Anadoluda var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.• Selçuklular döneminde Anadoluda kervansaraylar yaptırıldı.• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir? İslâmın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot kararı almışlardı. Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür? Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir? I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? Hz. Eyüp (as) kıssasında verilen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır. cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu -12 ‘dir? Kuran-ı Kerimin 20 şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır? 37 + 3 işleminin sonucu kaçtır? Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerinden değildir? Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir? John :Hi, Lisa. Why are you always wearing black clothes?Lisa : I prefer dark colours in winter because - - - - .John :Aha! So you prefer light colours in summers.Lisa : Absolutely. Yeniçeri Ocağı, ilk defa hangi padişah zamanında kurulmuştur? (10 9 8 7 ..... 5 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Japonları Leyte Savaşında ağır yenilgiye uğratan Amerikalı komutan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir