S:1

Uzun kenarı (3x + 7) cm, kısa kenarı (x − 5) cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Uzun kenarı (3x + 7) cm, kısa kenarı (x − 5) cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "8x+4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in ninesinin (babasının annesi) adı nedir? 150 TL'lik bir ayakkabıya % 40 'lık indirim yapılıyor. Ayakkabıya yapılan indirim tutarı kaç TL'dir? Araba farının elektriğini............. sağlanır.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: Başkası ne der?Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tanesi 30 kuruş olan sakızlardan 7 tane aldım. Cebimde 2 liram var. Ne kadar daha paraya ihtiyacım var? 9/12 kesrinin en sadeleştirilmiş şekli hangisidir? Türkiyenin Musulu İngiliz mandası altındaki Iraka bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır? Aşağıda yağlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerimde Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. (İsra, 37) buyurmaktadır.Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir? Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir geri dönüşüm ürünüdür? Aşağıda verilen doğru yanlış cümlelerini cevaplandırınız (...) Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş Uhud savaşıdır. (...) Rollerimizin hepsini sonradan kazanırız (...) İlk Türk devletlerinde oda biçimindeki mezarlara kurgan ismi verilirdi(...) Asya Hunları kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır.(...) İlk Türk devletlerinin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Mustafa Kemalin bitirdiği ortaokul aşağıdakilerden hangisidir? I. Güvercin II. İnternet III. Duman IV. Mektupİnsanların geçmişten günümüze haberleşmek için kullandığı araçların gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mısırın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrail- Mısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? İç döllenme görülen bazı canlılarda yavru doğduktan sonra anne tarafından beslenir. Bu olaya yavru bakımı denir.Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülmez? 1. Kesici dişler2. Köpek dişleri3. Azı dişleri4. 20 yaş dişleri10 yaşındaki Elif yukarıdaki dişlerden hangisine sahip olabilir? Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadarakıp gider... ( Fatır suresi, 13.ayet)Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir ibadettir? Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu izyaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yenicoşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? TBMM kaç yılında açılmıştır? Hz. Muhammedin anne - babası ve dedesinin ismi doğru verilmiştir? Burhanın babasının boyu 1 m 80 cm, annesinin boyu ise 1 m 67 cmdir. Annesinin boyu babasının boyundan ne kadar eksiktir? Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürmeye yönelik çalışmalar yapan biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Karadenizde gemilerin mi battı, bu halin nedir böyle Kadir? diye sordu.Yukarıdaki cümleye göre, Kadir için ne söylenebilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devletini, aşağıdaki alanların hangisinde olumsuz etkilediği söylenemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uygun ses değişmesi yoktur? I. Kişinin kendi eleştirisini yaptığı eserlere otokritik denir.II. Eleştirilerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaz.III. Eleştiride amaç eserin gerçek değerinin belirlenmesidir.IV. Eleştirilerde konu sınırlaması vardır.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 6 balonun yarısı kaç balondur? I want to be a doctor because ................ İstanbul Üniversitesinin Osmanlı Devleti zamanındaki adı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde; Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamakKaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamakÇırak yetiştirilmesini sağlamakYoksul halka yardım etmekamacıyla Ahi Teşkilatı kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatıyla oluşan bir tamlama kullanılmıştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin hareketi diğerlerinden farklıdır? Hangisi iletişim sürecinde yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir