S:1

(−5x + 6) ile (2x − 4) cebirsel ifadelerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

(−5x + 6) ile (2x − 4) cebirsel ifadelerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "−3x + 2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Romantik sanatçılar; eser kahramanlarını iyi-kötü şeklinde sınıflandırırlar, iyiyi alkışlayıp kötüyü ıslıklarlar. Realist sanatçılar ise kahramanları aynasal bir tavırla okuyucularına sunarlar. Böylece eserlerinde kişiliklerini gizleyen realistler, kahramanlarıyla ilgili kararı okuyucuya bırakırlar.Bu parçada kişiliklerini gizlemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır.Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir? Hava olaylarını araştıran ve inceleyen bilim insanlarına ne denir? Derste, çalışırken, ansiklopedi veya internet gibi kaynaklardan, gazete ve dergilerden yararlanırken yapılan çalışmaya ne ad verilir? Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? Yüzeyin normali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gülten Akın, Murathan Mungan için: Bana şu iki dizesini versin, benim bütün şiirlerim onun olsun.Yukarıdaki tırnak içindeki sözü söyleyen şairin, diğer şaire olan duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Kalp, solukalıpv ermede görevli organlarımızdan biridir. ( ) Dünyanın şekli küreye benzer.( ) Anahtar açık iken devre çalışır.( ) Göğüs kafesi, beyni korur.( ) Poşet ve plastik tabak doğal madde değildir. 400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 8 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede, bir diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor.Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? En başarılı psikolojik roman yazarımız kimdir? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devlet ve topluluklarına ait destanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adıl vardır? Karasal iklim tipinin görüldüğü bir bölgenin özelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz? Hangisi sözlükte önce gelir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Kardeşim günde 15 sayfa kitap okuyor. 16 gün sonra kaç sayfa kitap okumuş olur? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda kurulanilk Türk beyliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin ortak özelliklerinden biridir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif sayıyı ifade eder? 34 kişilik bir arkadaş grubu tiyatroya gitti. Bir biletin fiyatı 7 TL olduğuna göre, grubun toplam kaç TL ödemesi gerekir? Yağmur o kadar güzel ve tatlı ki damlalar kahkahalarla gülüyor. Koyu koyu, kat kat yeşillikleriyle ağaçlar, puslanmış aydınlıktan içerek kendilerinden geçiyorlar. Sanki bu bir yağmur havası değil; çiçekler damlalardan yapraklar açıyor. Her yer bir bahar görünümü içinde...Bu paragrafın yazarı için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mel : - - - - ?Joe : We usually have cheese, eggs and orange juice. Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur? -4 ile +5 tamsayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır? Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şeyin belirli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini gö- rürüz. Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Kuran-ı Kerimde bu gerçeği ifa- de eden ayetler bulunmaktadır.Bu paragrafta anlatılanlara aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek olarak gösterilemez? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde eylem gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir? 274 182 sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın kullanıldığı eserlerden biri değildir? Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Bu tanım, Allahın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır? Hücrede içi gerekli olan enerjiyi aşağıdaki organellerden hangisi üretir? I. Düzenleyici olmaII. Enerji vermeIII. Yapıya katılmaOrganik bileşikler ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir