S:1

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır? sorunun cevabı "Kömür" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi tarihî yapıtlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hâlinin özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen akarsulardan hangisi EgeDenizine ulaşmaz?A) SusurlukB) BakırçayC) GedizD) B. Menderes Aşağıdaki cümlelerin Doğru ise D, Yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?(.....) Doğal afetlerin zararlarını azaltmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları kurulmuştur.(.....) İnternetten ulaşılan bilgiler, başka kaynaklardan edinilen bilgilerle karşılaştırılmalıdır.(.....) Başkasına ait bir eseri, kendimize ait gibi göstermenin bir sakıncası yoktur.(.....) Marmara Bölgesinde yaygın olarak yapılan meslek madenciliktir.(.....) Bazı meslekler ihtiyaç duyulmadığı için zamanla yok olurlar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. ( ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.( ) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.( ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.( ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.( ) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir. Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır? Atatürk 1931 yılında ölçülerle ilgili inkılap yaparak okka yerine kilogram, arşın yerine metre ölçü birimini getirdi.Atatürk bu inkılabı kaç yaşında gerçekleştirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavrama) örnek olur? Julia : Hi, Robert. How was your holiday in Antalya last week?Robert :- - - - .Julia :Why? What happened?Robert :Last Saturday while I was driving to the airport,I had a flat tyre and missed the plane.Julia :Im sorry to hear that, Robert. Aşağıdakilerden hangisi, namazın toplumsal faydalarından biri değildir? 8,013 – 3,02 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki atıklardan hangisinin doğada kendiliğinden kaybolması diğerlerinden daha geç olur? Vücudumuzda ................................ yapıcı ve onarıcı görev yapar​Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Ayın karanlık yüzeyine kurulan bir insan şehrine, Dünyadan yeni çimlenmiş bitkiler götürülmüştür. Büyük bir fanus cam içerisinde gerekli oksijen, sıcaklık ve su sağlandığı halde bütün bitkiler ölmüştür.Buna göre bitkilerin ölmesindeki neden verilenlerden hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün yaptığı yeniliklerden değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetten önce eser vermiş ilk deneme yazarlarındanbiridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Şiir, bir çiçek bahçesi gibi olmalı bence. Kimi oradan gül derlemeli, kimi papatya, kimi kardelen. Şair, okuru peşin peşin gül bahçesine taşımamalı şiirinde. Bir anlamı dayatmamalı okura. Okurun özgür olmadığı, bir ideolojinin peşinde koşan şiirlerden haz almadım hiçbir zaman. Onları itici buldum. Şiir beni yönlendirdiğinde kaçtım sayfalardan usulca. Şiiri okur yönlendirmeli, uçsuz bucaksız anlam dünyalarına yelken açmalı o satırlarla. Yoksa düzyazıdan ne farkı kalıyor dizenin?Böyle düşünen bir eleştirmen şiirle ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunabilir? Türkiyede II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? Karacaoğlanın çeşme başında gördüğü kızlardan biri olan Elif, Anadolu bozkırlarının en sevdalı şairi Karacaoğlanı, gene bir çeşme başında yalnızlığın kollarına bırakmıştı.Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biri değildir? Ayşe Hanım, boş zamanlarında evinde dokuduğu kilimleri nasıl değerlendireceğini düşünürken, komşusu Ahmet Beyin kızından güzel bir teklif alır; kilimler babasının mağazasında satılacaktır. Bu olaya çok sevinen Ayşe Hanım, çalışmalarını daha da hızlandırır.Metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisi değildir? Bir ekosistemde canlı çeşitliliğini etkileyen iklim faktörleri arasında hangisi bulunmaz? 2 kg şekerin 1 kg kullanırsak geriye kaç kg şeker kalır? 2+3+1+1 kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içindeki duygu ya da kavramla ilişkilendirilemez? Su döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?1.Su döngüsünde,buharlaşma ve yağış birbirini dengeler.2.Buharlaşma ile yeryüzündeki su havaya karışır.3.Yükselen su buharı soğuyarak bulutları oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen sayıların rakamla yazılışlarından hangisi yanlıştır? Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, uygulama biçimine göre demokrasi çeşitlerinden biridir? Kars ile Iğdır arasındaki mesafe yakın olma- sına rağmen Iğdırın yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 7ºC daha fazladır.Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetlerin topluma sağladığı faydalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarımızdan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir