S:1

Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ........... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ........... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Tarım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz? Hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir ? Dilek ile babasının kütleleri toplamı 120 kgdir. Babasının kütlesi, Dilek' in kütlesinin 3 katıdır. Dilek' in kütlesi kaç kilogramdır? Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? 125km568m48mm2,6dmVerilen uzunluklardan hangine eşit bir uzunluk yoktur? Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? Sevgi 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olur? Türkiye Cumhuriyeti Devletinde herkes istediği dine inanabilir ve bu dinin gereklerini yerine getirebilir.Bu durum devletimizin hangi niteliğini yansıtmaktadır? Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, aşağıdakilerden hangisini kullanmaları hâlinde kazalara neden olabilir? Hava tahminleri yapılırken sıcaklığı ölçmek için hangi alet kullanılır? Aşağıda Akış Şemaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kınama disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? 1 – 5 – 10 – 14 – 19 – 23 - ? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi meydana gelmiştir? Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir? A valuable painting was - - - - by a thief yesterday. Excel programı nasıl açılır? Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz? Yüce Allahın Kuran-ı Kerimde bizlere bildirdiği, kesin olarak yapmamızı emrettiği iş ve davranışlara ............ denir.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir? Millî Egemenlik kavramından aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer almıştır? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? I – Katı maddelerin kütleleri eşit kollu teraziyle ölçülür.II – Kütle birimi gram veya kilogramdır.III – Hacim birimi olan litre L ile gösterilir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde -den (-dan) hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır? I- Son kullanma tarihine bakmakII- İçerdiği katkı maddelerine bakmakIII- Tadına bakmak Besin maddelerini tüketirken yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 2 eksiği kaçtır? Fatma' nın yaşı 2 düzineden 4 fazladır. Fatma 4 yıl önce kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Etkili iletişimde kullanılan ses, simge, işaretlere ne denir? 4 bütün elma elde etmek için kaç çeyrek elmaya ihtiyaç vardır? Bahçeye ektiğmiz fidan her ay 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidan 9 ayda kaç santimetre uzar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Filizin 78 lirası vardı. 2/6' sini kardeşine verdi. Filizin kaç lirası kaldı? Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme kitabım var. Ancak bana Deneme nedir? diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beşdeneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Derinden derine ırmaklar ağlarUzaktan uzağa çoban çeşmesiEy suyun sesinden anlayan bağlarNe söyler şu dağa çoban çeşmesiBu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi edinme başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrıştırma yöntemi yanlış verilmiştir? Birden fazla bireye aynı anda uygulanan testler aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir