S:1

Aşağıdakilerden hangisi opak maddelere örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi opak maddelere örnektir? sorunun cevabı "Taş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Düzenli ve planlı yaşamak bize aşağıdakilerden hangisini kazandırır? Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Machu Picchu is one of the - - - - of the World. 41...19 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 146, 254, 139, 264 sayıları arasında en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır? Eskimiş eşyaların görüntüsü nasıl olur? 3 – 4 – 6 – 9 – 13 – 18 - ? 82ab sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi an-lamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? Hz. Süleyman tarafından Kudüste yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir? Hepimiz Türk çocuğuyuz. Cümlesindeki bir heceli sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ili yönetir? • Bende en yüce derecede yetkin olan bir Tanrı düşüncesi vardır.• Varlık, bir yetkinlik niteliğidir. Var olmaktan yoksun bir varlık yetkin bir varlık olamaz.• Tanrının var olması, Tanrı kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleyse Tanrı vardır.Yukarıdaki bilgiler Tanrının varlığına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir? Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I will succeed sooner - - - - later. Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? Bulaşık makinesine tam doldurmadan çalıştırmak bize hangi konuda tasarruf sağlamaz? Dört Kapı Kırk Makam kavramı aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisine aittir? İslamdan önce Arabistanda yaşanan hayata verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Dora çiftlikte 35 tavuk, 27 inek saydığına göre, çiftlikteki tavuk ve ineklerin ayaklarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Çöllerde göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyup Allahtan af dilemesi şeklinde tanımlanabilecek kavram hangisidir? Osmanlı Devletinde üst düzey yönetici yetiştiren eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir? Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi, insanlarda oksijen miktarının yarlanmasını sağlar. Bu enzimin eksikli-ğinde antioksijen taşıyan bir maddenin vücuda girmesi ile kan hücreleri hızla yok edilir. Bu durum ölümlere neden olabilir. Bakla, antioksijen taşıyan yiyeceklerden biridir.Yukarıda verilen durum incelendiğinde;I. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi baklanın yapısında bulunur.II. Vücudumuzda enzim üretilememesi hastalıklara neden olabilir.III. Enzimler, canlılar için hayati önem taşıyan moleküllerdir.ifadelerinden hangisine ulaşılabilir? Microsoft Office Powerpointte yeni bir sayfa (Slayt ) eklemek için hangi yolu kullanırız? Aşağıdakilerden hangi Dünya'ya en yakın gök cismidir? Dünya üzerinde yaklaşık 10 bin kuş türü olduğu biliniyor. Bu türlerin 1.373 tanesinin nesli tehlike altında. Türkiyede düzenli üreyen ve kışlayan kuş türü sayısı 357; nesli tehlikede olan kuş türü sayısı ise 35. Dünyada ve ülkemizde nesli tehlike altında olan kuş türleriyle ilgili birçok koruma çalışması yürütülüyor.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? • Stalinin ölümünden sonra 1954ten itibaren Yugoslavyanın SSCBye tekrar yakınlaşması• Türk - Yunan ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden dolayı bozulmasıVerilen gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir? Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Taş için aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? Bir günde yarım ekmek yiyen bir kişi, 4 günde kaç bütün ekmek yer? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? I. Dünyanın oluşumundan itibaren hangi durumlardan geçtiğini tespit etmeII. Kayaçların hangi zamana ait olduğunu bilmeIII. Yaşamakta olan canlıların sayıları hakkında bilgi sahibi olmaBilim insanlarının yaptığı yukarıda numaralandırılmış çalışmalardan hangileri fosil bilimi çalışmalarından elde edilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir