S:1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(.......) Islak çamaşırların Güneş ışığı altında kuruması yoğuşmaya örnektir.
(.......) Katı hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesine erime denir
(.......) Katı hâldeki naftalinin doğrudan gaz hâle geçmesi süblimleşme olayıdır.
(.......) Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması donma olayına örnek verilebilir.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(.......) Islak çamaşırların Güneş ışığı altında kuruması yoğuşmaya örnektir.(.......) Katı hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesine erime denir(.......) Katı hâldeki naftalinin doğrudan gaz hâle geçmesi süblimleşme olayıdır.(.......) Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması donma olayına örnek verilebilir. sorunun cevabı "Y – Y – D – Y" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? O, İslamı duyurmak için gittiği Taifte, putperestlerin taşlamalarına maruz kaldığı zaman da ümitsizliğe düşüp yolundan dönmemiştir.Bu durum Peygamberimizin onun hangi özelliğine örnek olamaz? Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek gösterilebilir? Tarihte parayı ilk bulan toplum .......................dır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir? Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi uymamız gereken sorumluluklardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi haksızlık yapmamak ve adil olmak demektir? Aşağıda verilen;I. Vantilatör pervanesinin hareketiII. Yağmur damlasının yere düşmesiIII. Keman telinin hareketiolaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi etkileyen olumsuz faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerden değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? İlk natüralist eserimizin hangisidir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Kuranda anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek. Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? ................................. : Devletin vatandaşlara karşı, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Seldanın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi göz sağlığımız için yazılmamıştır? Allah (cc) ilahi emirlerini bildirmekle hangi meleği görevlendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir? İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ............................venhar. İnne..................... hüvel ebterYukarıda Kevser Suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin com uzantılı siteler ticari kurumlar için kurulmuş olan sitelerdir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi askeri kurumlara ait resmi sitelerde kullanılır? Türkler Müslüman Araplarla ilk kez hangi savaştan sonra karşı karşıya gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammedi (sav.) İslamı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talipe başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygambere durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: Allaha yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabbim Allah bana yeter!Hz. Muhammedin (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez? Television can be a good educator and entertainer but watching too much TV is not good for children. They become overweight because they dont move much. Some programs can affect children negatively. Young kids are afraid of violent and frightening scenes. They become agressive and feel the world is scary.So, parents should choose the programmes suitable for their children. They should also put a limit to TV- watching hours.They should also educate children about the signs on TV and teach them to pay attention to these signs.What are the good sides of TV? En başarılı psikolojik romanımız hangisidir? Zamirle ad durum eklerini aldığı zaman kökte ses değişikliği olabilir.Aşağıdaki zamirlerin hangisinde bu durumu örnekleyecek bir kullanım vardır? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki sevginin oluşmasını engelleyen bir tutumdur? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ...............................denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Soğuk( ) kar( ) fırtına hep kışın marifeti değil mi zaten( )Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Mustafa Kemal; para, makam, şöhret değil, insan biriktiriyordu. cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisidir? Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir? Yalancının .......... yatsıya ............. yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? Sağlıklı büyümesi gereken bir çocuk aşağıdakilerden hangisi yapmamalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir