S:1

Su + bulgur karışımı hangi yöntem ile ayrılır?

Su + bulgur karışımı hangi yöntem ile ayrılır? sorunun cevabı "süzme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? Aşağıdaki tarihi mekan ve yapılar bulundukları şehirlerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Seçeneklerden hangisinde sözcüklerin yapılarına göre türleri doğru verilmiştir? Glikoz, aminoasit ve yağ asidi için,I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçmeII. C, H, O ve N elementleri bulundurmaIII. Enerji verici olarak kullanılmaverilenlerden hangileri ortaktır? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 84 043 doğal sayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre ☐ yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Türk-İslam devletlerinde devlet yönetiminde hükümdardan sonra en yetkili kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? 3213+1475 Ayşe yukarıdaki işlemi toplanan sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediyor. Ayşe aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulmuştur? Yağmur yağar camlarına dökülür. Benim yüzümdür çizilen camlarda. Yalnızlığın sesidir,rüzgar değil, Gürgen ağaçlarında. Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu anlatılmaktadır? Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan kimselere ne denir? Bilgiye ulaşılmasını, bilginin depolanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan; iletişim ve bilgisayar uygulamalarını kapsayan tüm teknolojilerdir. Yukarıda aşağıdaki maddelerden hangisini açıklamaya çalışılmıştır? Hz. Muhammed (sav.)e dürüst ve güvenilir birkişiliği olmasından dolayı hangi isim verilmiştir? Sınıfımızda 9 kız, 8 erkek öğrenci top oynuyor.Sınıfımızda kaç tane öğrenci top oynuyor? Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiğinde aralarında ..................olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi yardımlaşma ile daha kolay yapılabilir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? 26 Kasım – 7 Aralık 2012 tarihleri arasında Katarda yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında, Kyoto Protokolünde öngörülen yükümlülükler hangi yıla kadar uzatılmıştır? Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet • Devletin adı ne olacak?• Devletin rejimi nasıl şekillenecek?• Devlet başkanlığı sorunu nasıl çözülecek?• Hükûmet kurmada yaşanan sorunlar nasıl aşılacak?Atatürk Döneminde yaşanan bu sorunlar, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuştu- rulmuştur? Konfüçyüse sormuşlar: Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, ilk işiniz ne olurdu? Konfüçyüs, şöyle cevap vermiş: Önce dili düzeltirdim. Dil kusurlu olursa, düşünceler iyi anlatılamaz. Ülkenin töresi ve kültürü bozulur. Adalet bozulur. Halk ne yapacağını şaşırır.Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 3476 +506 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? I ............ a test tomorrow at nine. Okurken veya metne dayalı konuşmalarımızda noktalama işaretlerinde gerektiği kadar durup so- luklanmaya - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bil- fiilinin gereklilik kipi 2. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir? Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? Bazı öğrencilerin felsefeyi tarih dersiyle benzer gördüklerine şahit oldum. Bu öğrencilere göre tarih dersinde padişahların, devlet adamlarının neler yaptıklarını felsefe dersinde de filozofların neler yaptıklarını, neler söylediklerini öğreniyoruz.Buna göre felsefe dersine ilişkin yanlış bir algı oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3576 sayısının onlar basamağına yuvarlanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)in ailesinde misafire karşı gösterilen tutum ve davranışlardan biri olamaz? Sena is really good at painting and drawingbecause she is - - - - . Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan devletleri arasındaki Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarından değildir? 3,7,4 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır? Allah her zaman bizimledir diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir