S:1

Makarna + su karışımı hangi yöntem ile ayrılır?

Makarna + su karışımı hangi yöntem ile ayrılır? sorunun cevabı "süzme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Muharrem Öğretmen: Neden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz? Yukarıdaki soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? Bilge, yazdığı olaylardan hangisini diğerlerinden sonra yaşamıştır? I.Lozan Barış AntlaşmasıII.Sakarya SavaşıIII.TBMMnin açılmasıIV.Amasya GenelgesiBu olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Strateji plan da "Nereye gitmek istiyoruz?" sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda İngilterede buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi İnkılabına ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı hâline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki;I. ÇağdaşlaşmaII. Millî ekonomiIII. Millî egemenlikIV. Millî birlik ve beraberlikanlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır? I. Üzerine gelen paralel ışınları geniş alanlara yansıtır.II. Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.III. Oluşturduğu görüntü ters ve büyüktür.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tümsek aynanın özelliklerindendir? 40'dan geriye doğru beşerli sayma yapan bir öğrenci 25' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Sorunlarımızın çözümü kavuşması için ilgili kurumlara.................vermek demokratik haklarımızdır.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir? Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Antalyada yetişen muzun Ankarada tüketilmesini sağlayan faaliyet hangisidir? İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım yöntemine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek bir uygulamadır? ................ suyu çekmezBu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin adı yazılırsa bilgi yönünden doğru olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti...Yukarıda Habil ile Kabilden bahseden bir ayet bulunmaktadır. Bu ayetin anlattığı olayın devamında ne olmuştur? Yağmur yağar camlarına dökülür. Benim yüzümdür çizilen camlarda. Yalnızlığın sesidir,rüzgar değil, Gürgen ağaçlarında. Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi 255 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Abim 15 günlüğüne tatile gitti. 4 gün geçtiğine göre abim kaç gün sonra gelecektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Işığın nasıl olduğu ortamlarda varlıkları net olarak göremeyiz? Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir.Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki cümleye rica anlamı vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır? Öğrenciler mikroskopla ilgili bilgilerini aşa- ğıdaki gibi ifade etmiştir.Ayşe : İlk kullanılan mikroskopla ancak gözümüzle görebildiğimiz canlıları görebilirdik.Mete : Gelişen teknolojiyle birlikte mikroskopların büyütme oranı artmıştır.Sevgi: Günümüzde kullanılan mikroskopların en önemli özelliği uzaktaki varlıkları küçük ve yakın göstermesidir.Bu öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır? Bir parkta iki çocuk bankın birine oturmuş tartışıyorlardı. Çocuklardan küçük ve sarı saçlı olanı sürekli Hayır, senin dediğin gibi değil. diyordu. Yavaşça çocukların yanına yaklaştım. Bir matematik sorusunun çözümü üzerine tartışıyorlardı. O an anladım ki çalışmak isteyen her yerde çalışabilir. İmrenmedim değil çocuklara. Parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Hangisi sözlükte daha sonda yer alır? Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? İnsanlar, trafikte aşağıdakilerden hangisi olarak bulunamaz? Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı Devletinin eline geçmesiyle Osmanlılar, Avrupa Kıtasında ilk kez toprak sahibi olmuştur? Abdesti bozan durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır? Kare şeklinde bir bahçenin bir kenarı 55 mdir. Bu bahçenin çevresi kaç mdir? Hz. Muhammedin sütannesinin ismi aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez? Rükûda iken okuduğumuz dua aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir