S:1

Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine ne ad verilir?

Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Donma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
I. Yağmur II. Rüzgâr III: Ani sıcaklık değişikliği Yukarıdaki doğa olaylarından hangileri peri bacalarının oluşumunda etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağımsız sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük vardır? I. Artemis TapınağıII. Babilin Asma BahçeleriIII. Zeus HeykeliIV. Kral Mozolesin MezarıV. İskenderiye FeneriVI. Keops PramidiVII. Rodos HeykeliYukarıda Dünyanın yedi harikası adı verilen turistik mekanlar verilmiştir. Anadolu Yarımadası üzerinde bu eserlerden hangilerine ait kalıntılar bulunmaktadır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 24536 sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur.(.....) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.(.....) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.(.....) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.(.....) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız. Sesi çok güzel olan .......................... (as) Zebur'u okuduğu zaman insanlar ve hayvanlar onu dinlerlerdi. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? "Herkes akşamki kavganın sebebini soruyor." cümlesinde altı çizili olan kelime ne tür bir zamirdir? "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda­ kilerden hangisi tarafından yayımlandı? şarkı söylemek kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? * Kına gecesi *Gelin alma *Nikah *Gelin mevlidi *Duvak Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ilgilidir? İnsanlar tarafından üretilen mıknatıslar hangi isimle adlandırılır ? Sinem evde kullandığı bilgisayarın eskisi gibi hızlı olmadığını, bilgisayarın sık sık donduğunu, programların düzgün çalışmadığını ve nasıl oluştuğu bilinmeyen dosya ve klasörlerin olduğunu fark ediyor. Sizce Sinemin bilgisayarındaki problem ne olabilir? Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allahın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar... (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? I. Güvenlik nedeniyle çocukların sokağa çıkarılmamasıII. Oyuncak çeşitliliğinin artması ile çocukların evde bunlarla oynamasıIII. Çocukların sanal ortamlardaki oyunlarda daha çok zaman geçirmesiYukarıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının az oynanmasına neden olan etkenlerdendir? "-i " durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Eski yıllarda Hintlilerin Dünyanın şekli ile ilgili görüşü hangisidir? Bireylerin toplum içinde, belirli ölçütler göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu derecelendirme bir farklılaşmayı, veya eşitsizliği ifade eder.Açıklaması verilen kavram hangisidir? Bir ağaçtaki kuşların 26 tanesi uçtuktan sonra ağaçta 38 kuş kalmıştır.Bu ağaçta kaç tane kuş vardı? Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? I. Belediye hudutları ve mücavir saha dışında, ilan edilen afet bölgelerinde yönetmelik esaslarına aykırı yapılan yapıları yıktırmakII. Yeniden köy kurulması veya yer değiştirilmesinde görüş bildirmekIII. Belediye sınırları dışında denizden doldurulmak istenilen yerler hakkında muvafakat vermekIV. Tabii afetlerden zarar gören vergi mükelleflerinin zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını tespit etmekYukarıdakilerden hangileri il idare kurullarının idari görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaş-tıran etkenlerden biri değildir? Hangisi bir buharlaşma örneği değildir? I. Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla pekiştirilir. II. Geniş halk kitlelerine yönelik anlaşılmayı esas alan metinlerdir. III. Gereksiz söz tekrarına; ses akışını bozan, söylenmesi güç ses ve kelimelere yer verilmez. IV. Gerçeklikle ilişkisi sanatsal metinlerden farklıdır. V. Düşünceler ayrıntılı, abartılı bir anlatım ve kesin olmayan ifadelerle dile getirilir.Numaralanmış seçeneklerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde bir zaman kayması vardır? Bir dilim tost ekmeği 100 gramdır. İki dilim tost ekmeği ve 100 gram peynir ile bir tane tost yapılmaktadır. Buna göre 10 tane tostun top- lam kütlesi kaç kilogramdır? Bir telefon 600 TL, telefon tabletten 100 lira ucuz olduğuna göre 2 telefon, 5 tablet kaç liradır? 10 yarım kaç çeyrek eder? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir? Kurân-ı Kerimde Müslümanların Bedir Savaşında meleklerin yardımıyladesteklendiği ve Allahın kendilerine yardım ettiğiaçıkça belirtildiği sûre ve âyet aşağıdakilerden hangisi? Hindistana 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi "ev" kelimesinin durumunu gösteriyor? Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir? 4 binlik + 3 birlik + 8 yüzlük + 5 onluk şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Haccın farzlarından biri de iki parça kumaş- tan oluşan ve hacıların örtündükleri ihramdır. Anladığım kadarıyla her insanın kökeninin aynı olduğu gerçeğinin hatırlanması ve herkesin eşit olduğunun zihinde tutulması için giyiliyor. Belki de böylece insanlığın eşitlik konusundaki ulaşılmaz düşü gerçekleşiyor. Bana göre bu, ihramın en önemli anlamıdır.Bu metinde ihramın hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne sanatın ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir