S:1

Hacim ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Hacim ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "litre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı dinleyin. Sonra da düşünün ve sorular sorun. Neden? Nasıl? Nerede? Sonra da oturup kararlarınızı kendiniz alın. Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuç da bütünüyle size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır; özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Hakan saat 15.00 da evden çıkmış, 19.30' da eve dönmüştür.Hakan eve kaç saat sonra dönmüştür? Tarihçiler yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler ismini vermişlerdir.Bir tarih araştırmasında aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında kullanılması beklenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime bulunma (-de) eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır? Zeynep oynarken elindeki kinetik kumları su dolu sürahinin içine atmıştır. Kinetik kumları nasıl ayırabiliriz? Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATPdir ? Gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara ne ad verilir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 20nin karesine eşittir? Sabah kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki hangi madde ile ilgili örneklerde yanlışlık yapılmıştır? Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fabrikalar ekonominin vazgeçilmezleridir. Fakat fabrikaların çok olduğu yerlerde, hava, su ve gürültü kirliliği gözlemlenmektedir. Bu durum, bazı insanların sanayiye karşı tepkide bulunmasına bile yol açmaktadır. Oysa, fabrikalar, yapılacak küçük değişikliklerle doğal çevreyle uyumlu hale getirilebilir.Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıştır? Yapılandırmacı Yaklaşımın 5E Modeli; giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 5E Modelinin değerlendirme aşamasında yapılacak olan etkinliklerden değildir? Romanın üslubu biraz Dede Korkut üslubunu andırıyor. Osmanlı Devletiʼnin kurucusu olan Türkler, elbette ki Dede Korkut geleneğinden gelmektedir. Ancak modern bir romanda bu destan üslubuna yer olmalı mı sorusu akla gelebilir. Tarık Buğra, usta bir yazar olarak bu destan üslubunu çok güzel kullanmış. O üslup bize ataları-mızın diri sesini ulaştırıyor. Bu romanın çok okuyucusu olacak. Çünkü kişileri bizim de bugünkü duygularımızı taşıyan insanlar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek olabilecek bir cümle yoktur? YÜZYILIN DENEYİTürk bilim insanlarının da katıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) nde büyük bir deney yapılıyor. Yerin 100 metre altında,27 kilometrelik bir yörüngede Büyük Patlama (Big - Bang) teorisini açıklaması beklenen bu deney ile çok sayıda protonun ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırılması planlanıyor.Bilim insanları, bu deneyin insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunudüşünüyorlar. Yüzyılın deneyi olarak tanımlanan bu deneyin sonuçlarından elde edilen bilgileraşağıdakilerden hangisinin oluşumunun açıklanmasında kullanılabilir? (82 + 17) : 7 – 2 İşleminim sonucu kaçtır? Bu yaz bana sık sık mektup yaz . Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir? Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi üzerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine göre daha azetkili olmuştur? 0,1,2 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı ve yüzler basamağı 1 olan en büyük sayı kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir? Devletin topladığı vergiler vatandaşa çeşitli hizmetler olarak geri döner.Aşağıdakilerden hangisi bu vergiler ile yapılan hizmetler arasında sayılamaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait halk oyunlarından biri değildir? I. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerin tümü - - - - olarak tanımlanır.II. Temas ettiği maddenin özelliklerini değiştirmeden hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdan uzaklaştırılması - - - - olarak tanımlanır.III. Ortamdaki tüm mikroorganizmaların temizlenmesine ise - - - - denir.Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i Haram (Kâbe) yönüne çevirin... (Bakara su- resi, 144. ayet)Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır? Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır.Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının özelliklerinden birisi değildir? Türkler tarih boyunca farklı sebeplerle anayurtlarından dünyanın değişik bölgelerine göç etmişlerdir. Verilen nedenlerden hangisinin iç faktörlerden kaynaklandığı söylenemez? Acil telefonlar hangi durumlarda aranır? Faruk Tolga doğduğunda ben 45 yaşındaydım. Şimdi 54 yaşımda olduğuma göre, ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi adezyon (yapışma) olayına örnek olarak verilemez? Bir bahçedeki ağaçların 4/7 (yedide dört)ü portakal diğerleri mandalinadır. Mandalinalar 45 tane ise bahçede toplam kaç ağaç vardır? "Onlar eski olduğu için yeni elbiseler aldı." cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur? Aşağıdakilerden hangisinin konusu farklıdır? Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir