S:1

Türkiye, Hatay Sorunu nu aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaşamıştır?

Türkiye, Hatay Sorunu nu aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaşamıştır? sorunun cevabı "Fransa " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağı- dının boyutu aşağıdakilerden hangisidir? 1- masal 2- anlattı 3- dedem 4- bize Yukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir? Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır? Hangi cümle olumsuzdur? 486 x 209 işleminin sonucu kaçtır? Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;• II. Kılıç Arslan,Danişmentlilere• Rükneddin Süleyman Şah, Saltuklulara• I. Alâeddin Keykubat, Mengüceklilere son vermiştir.Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin amacı için, aşağıdakilerdenhangisi söylenebilir? Kurân-ı Kerîm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden değildir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ressam ile tuval arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliyenin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur? Hatıra kelimesinin eş anlamlısı nedir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Annesi Emel' in daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor.Buna göre İrem aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Bir simitçi günde 1050 tane simit satmaktadır. Bir haftada kaç simit satar? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önyargı vardır? Sizin en hayırlınız, Kuran-ı Kerimi ............... ve ...............dir.Yukarıdaki hadiste boşluklara aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir? e, l ,k ,a" harfleri ile hangi anlamlı kelime yazılabilir? Aşağıdaki çocuklardan hangisi sayıları büyükten - küçüğe sıralamayı doğru yapmıştır? Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan Türklerle ilgili temel özellik, onların konukseverlik- leridir...Türkler, C. X, s.395Yukarıdaki alıntıda Türklerin hangi özelliğinden söz edilmektedir? I. Konyada şeker pancarı tarımının yapılması II. Şekerin Konyada fabrikadan Ankaraya getirilmesiIII. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılmasıYukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? We were waiting at the bus stop ......... it began to rain. Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) İl i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A) İl i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde (B) İl i Defterdarlığına gönderilecek olan bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına imza eder? Hz. Muhammed (sav.) yaşadığı toplumdaki cehaleti ve yanlış inanışları ortadan kaldırıp insanların doğru bilgiye ulaşmaları için büyük çaba göstermiş ve faydalı ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmiştir.Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in bu anlayışına örnek olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. şeklinde tanımlanan genel hak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin zıt anlamlısı verilmiştir? İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır? Bizim değer vermediğimiz, üstünde durmadığımız, çiğneyip geçtiğimiz, unutup gittiğimiz, bayağı dediğimiz ufak tefek şeyler, olaylar, kişiler, işler, renkler, kokular, sesler... Bütün bunlar sanatçı için değerlidir, eserinin temel taşıdır.Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Bir çiftçi tarlasından birinci yıl 3650 kg, ikinci yıl 1230 kg, üçüncü yıl ise ilk iki yılın toplamı kadar buğday üretmiştir. Bu çiftçi üç yılda toplam kaç kg buğday üretmiştir? Yufka yürekli deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? "Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir