S:1

Avrupa'da makineleşme ilk olarak aşağıdaki alanların hangisinde başlamıştır?

Avrupa'da makineleşme ilk olarak aşağıdaki alanların hangisinde başlamıştır? sorunun cevabı "Tekstil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde "acı" sözcüğü "Ne tatlı bakıyordu?" cümlesindeki tatlı sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Kulu Muhammed (as) bir gece Mescidi Haramdan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksaya götüren Allahın şanı ne yücedir. Ayetinde hangi olay anlatılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Sadaka-ı Cariyeye bir örnek sayılmaz? Sesin nerde kaldı, her günkü sesinUnutulmuş güzel şarkılar içinBu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesine göç ettirirken;• göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,• yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,• yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,• ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Dalgalandığın yerde ne korku ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkarYurda ay-yıldızın ışığı yeter.Bu dizelerde dile getirilen milli de- ğer aşağıdakilerden hangisidir? Canlılar yaşamak için ................................zorundadır.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Uzun Köprü hangi ilimizdedir? Kenar uzunlukları 4 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın tamamı bir metrekarelik eş parçalara ayrılıp her bir parça 15 liraya satılacaktır.Buna göre tüm kumaşın satışı sonucunda kaç lira elde edilir? T.C. Anayasasına göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? 0,0000000015 sayısının 10 kuvveti olarak gösterimlerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ilan edilmeden önce meydana gelmiş bir olaydır? Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi ilk dil insanın dildir gereken tatlı 1 2 3 4 5 6 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şişe kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolunun Türkleşmesin doğrudan katkısı olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? Matematik dersini vermekte olan bir öğretmen ders sürecinde açık uçlu sorular sormakta, ders sonunda kısa sınavlar uygulamakta ve ünite sonlarında da kısa cevaplı ya da çoktan seçmeli testlerden yararlanmaktadır. Öğretmenin yaptığı bu değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Millî park olarak ilan edilecek yerlerde aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmalıdır? 657 398 doğal sayısındaki 5 rakamı hangi bölüktedir? Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunan genlerle ilgili,I. Bu genlerin kontrol ettiği fenotipik özellikler sadece erkeklerde görülür.II. Baskın ve çekinik olması önemli değildir.III. Bu özellikler ailedeki bütün erkek bireylerde görülür.verilenlerden hangileri doğrudur? Peygamber efendimizin Birbirinizi sevmedikçe olgun mümin olamazsınız.sözüyle anlatmak istediği değerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanların barınma ihtiyaçlarının nedenlerinden biri olamaz? Güneydoğu aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından değildir? Romanlarında Anadoluyu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2. Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3. Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4. Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine en yakındır? Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir? Sen ..., iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırış etme. (Arâf suresi, 199. ayet)Bu ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine yönlendirilmiştir? Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütününe ne ad verilir ? "Bizler toplumun refahını düşünen insanlarız." cümlesinde varlığın yerini tutan sözcük hangisidir? Güneş doğduğu anda yüzümüzü Güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Bir çiftlikte 38 tavşan, 16 tavuk , 19 inek bulunmaktadır. Bu çiftlikteki hayvanların ayakları toplamı kaçtır? İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.Bu parçaya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir? Temsil heyetinin bugünkü devlet organları açısından bakılacak olursa eğer hangi organa karşılık gelir? Edebiyatımızdaki ilk makale kim tarafından hangi gazetede yayımlanmıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir