S:1

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız
(.....) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
(.....) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.
(.....) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.
(.....) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
(.....) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız (.....) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.(.....) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.(.....) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.(.....) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.(.....) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir. sorunun cevabı "DYYDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde -cı, -ci eki eklendiği kelimeye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? 20 0C deki suya;I. Sabun eklemek II. Dışarıdan ısı vermekIII. Deterjan katmakişlemlerinden hangisi yapıldığında yüzey gerilimi azalır? Cisimlerin kalınlığı ışığı geçirme miktarını etkiler. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Aşağıdakilerden hangisi yerli ve milli imkânlarla Türkiyenin ürettiği işletim sistemidir? Servetifünun sanatçıları; batıl geleneklerden uzaklaşmak amacıyla doğmuş bir yenileşme hareketinin bireyleridir. Bu hareketin gizli mabedine karanlıkta sönük bir fenerle giden yeni katılımcılar gibi Mektebi Mülkiyeden, Galatasaraydan yetişmişlerdir. O aralarda yeni fikirlerle dolarak büyümüş, Batıdan başka bir feyz nuru almış kişilerdir.Bu parçada Servetifünun sanatçıları ile ilgili aşağı-dakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin çarpımı -24dür? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Dünya' nın en içteki merkezindeki katmanı hangisidir? 2 - 4 - 5 - 10 - 11 - ?Belirli bir kurala göre verilen örüntüde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır? Harflerin çıkış yerleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kendisini başkasının yerine koyarak durum değerlendirmesi yapmaya ne ad verilir? '' Warm '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir? İki basamaklı 4A sayısı asal sayı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Namaz vakitlerinde ezan okuyarak Müslümanları namaza davet eden cami görevlisi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Yaya kaldırımı olmayan yolların neresinden yürümeliyiz? Şiş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? TBMM düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi işaret sıfatıdır? Hiyeroglif adı verilen resimli yazı İlk Çağ uygarlıklarından hangisi tarafından bulunmuştur? Göktürk devletinin devamı olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi gösterilebilir? 40 bilyeyi beş kişi paylaştırırsak bir kişiye kaç bilye düşer? Türkiye haritasını karşımıza aldığımızda İzmir ili hangi yönde olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesi içerisinde gelişerek günümüze kadar ulaşmış fıkhi yorumlardan biri değildir? Aya inen astronot, yanında götürdüğü iki özdeş taşı birbirine vurduğunda ses duymuyor.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet kırtasiyeden tanesi 3 lira ve 5 lira olan kalemlerden toplam 45 tane almış ve 177 lira ödemiştir.Buna göre Ahmet tanesi 5 lira olan kalemlerden kaç tane almıştır? 38 den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 3. sayı kaç olur? Aşağıdaki dönemlerin hangisinde avcılık, eski önemini yitirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelere ait özelliklerden biri değildir? Fabrikada üretilen 3818 kg deterjan 18 kglık poşetlere konulmuştur. Kaç tane poşet kullanıl- mıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ayın ara evrelerinden biridir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Mecburi öğrenim çağınıbitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir? Onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler. Yukarıdaki Ayeti Kerimede aşağıdaki güzel huylardan hangisinden söz edilmemiştir? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Selçuk went on holiday - - - - he had saved enough money. Cep telefonu hızla yaygınlaşmakla birlikte onu kullanma görgüsüne sahip olma aynı hızda gelişmemektedir. Tiyatro, cami gibi mekanlarda telefonu kapalı konumda kullanmaya çok fazla özen gösterilmemektedir..Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 72+54 işleminin sonucu için hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir