S:1

120 sayısının 5 katının 50 fazlası kaçtır?

120 sayısının 5 katının 50 fazlası kaçtır? sorunun cevabı "650" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bu haftanın verdiği Öğütleri tutalım.Bir lira artırıp Kumbaraya atalım.Okulunuzda kutladığınız aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisinde bu şiiri arkadaşlarınıza okuyabilirsiniz? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlere karşı alınacak önlemlerden değildir? Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde ...Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır? Tunguzların, Hun - Tunguz sını-rında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz? diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? • Hz. Muhammedin (sav.) ilk eşidir.• Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.• Mekkede yaşayan ahlaklı ve zeki bir hanımdır.Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? 1-Hava Kirliliği2-Toprak Kirliliği3-Ateş KirliliğiYukarıdakilerden hangisi bir çevre kirliliği türü değildir? Kalemimi ucuza aldım. cümlesi ne anlatıyor? İspanyolca Teşekkür ederim hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Zülfikar adı verilen kılıç hangi halifeye aittir? Bir otobüste 18 erkek 21 kadın ve 8 tane de çocuk yolcu vardır.Bu otobüste bulunan yolcuların tamamı kaç kişidir? Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: Başkası ne der?Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir? ‘büyük-küçük kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide vardır? I. Rutherford Atom Modeline göre proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur.II. Thomson Atom Modeline göre atomun gövdesini (-) yüklü tanecikler oluşturur.III. Bohr Atom Modeline göre elektronlar orbitallerde bulunur.Atom modelleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti. cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? Bir işi hem yapıp hem de o işten etkilenen fiillere dönüşlü fiiller denir. Aşağıdaki fiillerden hangisi dönüşlü fiildir. İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerinden biri olamaz ? (1) Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. (2) Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. (3) Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. (4) Burası, ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur? • Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.• Canlıların doğumundan ölümü- ne kadar geçen süreye denir.• Allahın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.Verilenler arasında aşağıdaki- lerden hangisinin tanımı yer almaz? Ben 8 yaşındayım. Abim benden 4 yaş büyüktür. Abim kaç yaşındadır? Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? İnsandaki boşaltım sisteminde;I.idrarın oluşmasıII. kanın süzülmesiIII.kanın böbreklere gelmesiolayları hangi sırayla gerçekleşir? Üzerinde bir din kardeşinin kendisine yahut malına tecavüzden doğmuş bir hak bulunan kimse, dinar ve dirhem bulunmayacak kıyamet gününden evvel, bugün dünyada mazlumdan o hakkı bağışlamasını istesin...Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? "Bunları......................için mi hazırladınız?" cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsü için söylenemez? Yücelerden yüce gördümErbabsın sen koca TanrıAlem okur kelam ileSen okursun hece TanrıBu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Elin kapısında karavaş olan, Burunu sümüklü gözü yaş olan, Bayramdan bayrama bir tıraş olanBerbere gelir de dükkân beğenmez.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Alican akşam yemeği için hangisini tercih ederse, sağlıklı davranmış olur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çoğul anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi yapay aydınlanma aracı değildir? Şafak sökerken o yalnız, eski bir tekneciğinDüğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarakİlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırakŞırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkinSiyah kaburgasını... Ah açlık, ah ümit!Tevfik Fikretin Balıkçılaradlı şiirinden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılmasına ne ad verilir? Anadoluya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 120 sayısının %0,5 i kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir