S:1

Köyümüz çok yüksek bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Zaman zaman meydana gelen çeşitli doğal afetlerin verdiği zararlardan korunmak için dağın yamaçlarını ağaçlandırdık. Artık eskisi kadar zarar görmüyoruz.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan dağın yamaçlarının ağaçlandırılması hangi doğal afetin zararlarını önlemeye yönelik değildir?

Köyümüz çok yüksek bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Zaman zaman meydana gelen çeşitli doğal afetlerin verdiği zararlardan korunmak için dağın yamaçlarını ağaçlandırdık. Artık eskisi kadar zarar görmüyoruz.Yukarıdaki paragrafta anlatılan dağın yamaçlarının ağaçlandırılması hangi doğal afetin zararlarını önlemeye yönelik değildir? sorunun cevabı "Deprem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır? Taze sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi sözcüktür? Kaya - Elif - CemreYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir? Bu camı kim kırdı?Yukarıdaki tümcedeki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? (on the phone)Adnan: Where are you, Dirk?Dirk : I am in the pharmacy.Adnan: What are you doing there?Dirk : Im - - - - . 904 060 doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Adı, soyadıAçılır parantezDoğduğu yer,yıl, çizgi, öldüğü yıl, bittiKapanır parantezParantezin içindeki çizgi,Ne varsa orda.Ümidi, korkusu, gözyaşı,sevinciNe varsa orda.O şimdi kitaplardaBir çizgilik yerde hapis. Yukarıdaki şiirde hangisinden söz edilmektedir? Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemini ilk kez uygulayan İslam halifesidir? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir? Besmele, her hayırlı işin başında söylenir.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? I. Öğrencilerine, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir.II. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını sürekli görmezden gelir.III. Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirir.Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman Öğretmen, yukarıdaki uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Başarılı olmanın tek şartı çok çalışmaktır.Yukarıdaki cümleye en yakın anlamlı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisine -lık eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz? A: What do you do?B: ............ "Bazıları okul şölenine gelmedi." Cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? Aşağıdakilerden soru cümlelerinden hangisi olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın en dıştaki katmanıdır? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Aşağıdaki kelimelerden hangileri arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? HACİVAT: Aman, Karagöz, niçin bu kadar hiddet ediyorsun? Bendeniz mahzâ konuşmaya geldim. KARAGÖZ: Masa tokuşmaya mı geldin?HACİVAT: Canım öyle değil. Efendimizle biraz hasbihâl etmeye geldim.KARAGÖZ: Behey külhani, nasıl bakkal diye kim anlattı?HACİVAT: Ne bileyim ben, Eski bal yemeye geldim. diyorsun.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi yetersiz uyarımın sonuçlarından değildir? Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda Muhammedül-Emin olarak anılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? İki karenin çevrelerinin toplamı 200 cm dir. Birinci karenin çevresi 72 cm olduğuna göre, ikinci karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? Çoklu Zekâ Kuramının kullanıldığı bir öğrenme ortamında öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara hitap etmek ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim-öğretim süreci tasarlayabilmek için aşağıdakilerden hangisine yer vermek daha doğru olur? İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki kavramlardan hangisi görülmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşını kaybettiğinde hangi anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır ? Dinî-tasavvufi temaların işlendiği bir nazım türüdür. Allah'ı övmek ve ona yakarmak için söylenir. Dinii törenler sırasında, dergâhlarda özel bir ezgi ile okunur. Nazım birimi dörtlük ve beyittir. Hece ölçüsü ile söylenir.Bu parçada sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? I ran out of petrol while I was driving home last night, - - - - , I had a flat tyre on the way. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir