S:1

Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Çevreye hiçbir zararları yoktur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Hangi deyimde sıfat yoktur? Hangi seçenekte ünsüz benzeşmesi yoktur. Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ............................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burak, toprağa bir miktar su döktüğünde kısa sürede suyun gözden kaybolduğunu gördü. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilere zarar verir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y yazınız. (....) Teravih namazının kılınması farzdır.(....) Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmasına, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkı sağlar.(....) Cenaze namazını kılmak sünnettir.(....) Kunut duaları, vitir namazında okunur Cebirsel ifadelerdeki harflere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? We should eat more fruit and - - - - to have a healthy life. Yogurt is - - - - of milk. Kilogramı 10 TL olan zeytinden 400 gram aldım. Kaç TL öderim? - Adı, açmak, açıklığa kavuşmak gibi anlamlara gelir.- Namazların her rekâtında okunması gerekir.- Dua ifadeleri içerir.Yukarıda sıralanan bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Her biri diğerini çağrıştıran ateş ve suyun yine beraber anıldığı bir yer Balıklıgöl. Hikâyenin 1başladığı yer ateş, bittiği yer su... Tarihin sıcak 2 3izlerinin üzerine düşen gün ışığı, tarafsız bir seyirci gibi kendi hâline bırakıyor bu gölü. 4Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? 81 doğal sayısında 1 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? "Kazanmak" fiilinin di' li geçmiş zamanının 2. tekil şahsı hangisidir? I. Dünya Savaşının getirdiği maddi ve manevi yıkımların devletleri barış arayışına yöneltmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Günümüzde insanlar pek çok şekilde çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin ni­çin sunulduğu konusunda bazı hususların tüketicilerle paylaşılması gerekir. Örneğin reklamlarda ürünlerin hep olumlu, göz alıcı taraflarının öne çıkarıldığı, diğer hususlar üzerinde çok fazla durulmadığı görülmektedir. Bu durum bilinçli bir tüketici olmayı maalesef engellemektedir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilinçli tüketici olmayı sağlar? Peygamberimiz ......... yılında ..............de doğmuş, ............ yılında .................de vefat etmiştir.Cümledeki boşluğa verilen seçeneklerin hangisindeki bilgiler sırayla gelmelidir? Deprem esnasında bina içindeysek ...................................bizim için güvenli bir sığınma yeri olur.Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi belirli bir şekli ve hacmi vardır? Aşağıdakilerin hangisi saf maddedir? Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti. Bir günde kaç tebeşir kullandık? Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir? • İlk yardımcı, kazazedeye sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar.• Kazazedenin kolları ilk yardımcı-nın göğsünde birleştirilir.• Ağırlık dizlere verilerek kazazede kaldırılır.Yukarıda uygulama basamakları verilen taşıma tekniği hangisidir? Mutezileye ait Büyük günah işleyen bir kimsenin ne kafir ne de mümin olduğu, bu ikisi arasında bir yerde bulunduğunu ifade eden ilke aşağıdakilerdenhangisidir? 198 ÷ (10 – 1) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.(.....) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.(.....) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.(.....) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.(.....) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? 2 düzine kalemi olan Yağmur, 6 tanesini kullanmış. Yağmurun geriye kaç tane kalemi kalır? Bir araç Antalyadan yola çıkarak 1410 km sonra Siirte gelmiştir. Daha sonra Siirtten yola çıkarak 1651 km sonra Edirneye gelmiştir. Bu araç toplam kaç km yol gitmiştir? I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir çevredir? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Şüphesiz ki bu Kuran, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.(İsrâ suresi, 9. ayet.)Bu ayet Kuran-ı Kerimin aşağıdaki özellikle- rinden hangisine örnek oluşturur? Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığınınuygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir