S:1

Aşağıda çığ hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Aşağıda çığ hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Eğimin fazla olduğu yamaçlarda görülür." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan yaratıcıdan, Allah(c.c.) tan isteyip ona doğrudan iletmesine ............. denir.Tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir? Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talib'in vefat ettiği yıla ne denilmiştir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belgisiz sıfatlarla oluşmuştur? Üç basamaklı en küçük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? - - - - seven days in a week. Yürümek fiili anlam bakımından hangisidir? Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir? Ali: Are you in the park?Arzu: ..................... .Im at school. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde faaliyet göste-ren millî kahramanlarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymamıştır? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralıkta yaşanan bir durumdur? Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? ABDde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kendisine bir daha konuşamayacağı söylenen Amerikalı Brian Wilsan konuşma yetisine 2 papağanı sayesinde yeniden kavuşmasının ardından hayatının geri kalanını kuşlarla geçirmeye karar verdi.Bu haber metniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her yılın son ayı hangisidir arkadaşlar? Hangi örüntünün artış miktarı daha fazladır? Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bir sayının 4 fazlasının 3 katı 42 dir. Bu sayı kaçtır? 12 saatin içinde kaç tane yarım saat vardır? Nişandan sonra evlilik için yapılan şenlik törenine ne denir ? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar? Bir yakını ölen kimse için hangi duayı yapmak uygun olmaz? I dont like vegetables very much and I - - - - eat tomatoes and potatoes. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? ‘‘Şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, Allahın kulu ve elçisidir. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? ............ Aydın a gideceğiz. cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allahın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, dediler. (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? İleriye doğru dörder dörder sayarken 16 'dan sonra hangi sayı gelir ? Öğretmenimin niçin kızdığını anlamadım ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır? 58 şeklinde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? I. Askeri YargıtayII. DanıştayIII. SayıştayIV. Yüksek Askeri ŞuraV. Anayasa MahkemesiYukarıdaki verilenlerden hangileri yüksek mahkemedir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir? Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede karşıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır? . Kendi etrafında döner.• Dünyanın etrafında dolanır.• Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanır.Yukarıdaki bilgiler hangi gök cismine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir