S:1

Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir?

Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir? sorunun cevabı "Ege Bölgesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I. Şiirlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.II. Yeni türler (makale, eleştiri vb.) edebiyatımıza girmiştir.III. Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.IV. Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiştir.Numaralanmış özelliklerden hangileri Tanzimat edebiyatı için söylenemez? Bir ABCD dikdörtgeninin bir kenarı % 25 oranında büyütülüyor. Bu dikdörtgenin alanının değişmemesi için diğer kenarı yüzde kaç küçültülmelidir? Sinem haftada üç kez alışverişe çıkmaktadır.Sinem bir ayda kaç kez alışverişe çıkmaktadır? (1 ay 4 hafta) O ki birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allahın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin...(Mülk suresi, 3. ayet)Bu ayet aşağıdaki delillerden daha çokhangisine örnek oluşturur? Rükûsu ve secdesi olmayan namaz türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi Gürcü asıllı Hristiyan eşi için saraya kilise yaptırmıştır? Özcan minibüs ile yolculuk yaparken hamile bir bayanın ayakta kaldığını gördü.Özcan hangi davranışı sergilerse doğru davranmış olur? Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimi engelleyen bir yaklaşımdır? Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar; Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)Bu ayetle Hz.Muhammede (sav.) aşağıdakilerden hangisi emredilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde ses kaynağı kişiden uzaklaşmıştır? İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? Ebrehe kabeyi yıkmaya geldiğinde Abdulmuttalibin kaç devesini almıştır? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? yanmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yeraltı kaynaklarının varlığı ve işletilmesi nüfus yoğunluğunu artırmıştır? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? I-. Ekonomik büyümeII- Orta tabakalaşma III- Toplumsal bütünleşme IV- Toplumsal çözülme V- DemokratikleşmeToplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar. Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez? Mustafa Kemalin askeri dehasını ortaya çıkaran ve kendisinin tanınmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A: How much is the T-shirt?B: - - - - . I. Yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmalıII. Çevredeki yeşil alanlar artırılmalıIII. Eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıSel tehlikesi olan bir bölgede yukarıdakilerden hangileri sel öncesinde alınacak önlemlerdendir? Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anadoluya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir? İki sayının toplamı 284tür. Küçük sayı 105 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür? İstikbal Göklerdedir! diyen Atatürkün bu sözünü gerçekleştirmek için açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Filistinde bulunan Mescid-i Akasayı 7 yıl içinde inşa ettiren Peygamber kimdir ? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi soyut isimdir? Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydaları arasında sayılamaz? Son Osmanlı Mebusan Meclisinde hangi kararlar alınmıştır? Faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan yönetim tekniğe ne ad verilir? Arkadaşımın aldığı hediyeyi çok merak ediyordum. cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kahvaltı sofrasında bulunmaz? Bir aracın gideceği yere olan uzak ığının (y km) harekete başladığı andan itibaren geçen zamana (x saat) bağlı değişimini veren doğrusal fonksiyon y = 540 - 60x olarak verilmiştir.Buna göre bu araç saat 10.00da yola çıkarsa saat kaçta gideceği yere ulaşır? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I. İyonik bağlı yapıdadır.II. Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelime çiftleriyle bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır? Günümüzde Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dini için söylenemez? Sean : Where were you on your last vacation?Cindy : - - - -. I made lots of friends there. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir