S:1

Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? sorunun cevabı "Ağaçlandırma çalışmalarına önem vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisindeki 3 rakamının basamak değeri en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir? Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi diğerlerinden farklı türdendir? 1514 tarihli Çaldıran Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? iyi bir konuşmacı, konuşmasını bir plan dâhilinde ve konunun sınırlarını aşmadan yapar. Bu, dinleyicilerin de anlama eylemini çok kolaylaştırır. Daldan dala atlayan konuşmacıları dinlerken dikkat toplamak da konuyla ilgili derli toplu bilgi sahibi olmak da zordur.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bob always leaves his books and pencils everywhere in the house. .......... Osmanlı Devletinde, esnaflar ürünleri istedikleri fiyatta satamazlardı. Ürünlerin fiyatları esnaf teşkilatları tarafından belirlenirdi.Bu uygulamayla doğrudan ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Ali halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Bilim öğren; yerini yüksek kılBilim elde edersen sana sağlam kalkan olur. Bilgisiz gönül ve dil neye yarar?Bilgi ile su gibi, kamuya yara.Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının görevleri arasında yer almaz? Dışarıda yağmur yağıyordu. Önce şimşekler çakıyor, biraz sonrada gökyüzü müthiş çığlıklar atıyordu. Yukarıdaki olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 2 onluk 5 birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede sonuçların bilinmesi ilkesinin uygulanmasına yöneliktir? Daldaki kırmızı iri elmaları herkes sever. Cümlesinde hangisi varlığın özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisinin boyunu kulaç ile ölçmemiz daha doğru olur? ( 1 - 8 - 15 - 22 - ..... - ..... - ...... ) örüntüsü devam ettirilince gelecek olan üç sayının toplamı kaç eder ? Aşağıdakilerden hangisi Zekat ibadetinin faydalarından biri değildir? 1. çözelti: 1 litre suda 20 g NaCl (tuz) çözünüyor.2. çözelti: 5 litre suda 20 g NaCl (tuz)çözünüyor.Aynı şartlar altında 1. ve 2. çözeltiler için;I. Elektriksel iletkenlikleri 1 > 2dir.II. Kaynamaya başlama sıcaklıkları 2 > 1dir.III. Donmaya başlama sıcaklıkları 2 > 1dir.yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şişe kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir? I would help poor people If - - - - . 1700 lira maaşının 300 lirasını faturalara, 450 lirasını ev kirasına , 150 lirasının okul taksitine vermiştir. Babamın cebinde ne kadar para kalmıştır? Aşağıdaki duygulardan hangisi insan ilişkilerinde olumsuz durumlara yol açar? Kim Kuran-ı okur, ezberler,onun helal kıldığı şeyi helal kılar,haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar.Bu hadisten hangisi çıkarılamaz? ( 5 - 15 - 35 - 75 - 155 - A - B ) örüntüsünde A ve B yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi mantı denildiğinde aklımıza ilk gelen ilimizdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır? Peygamberimiz hangi tarihte vefat etmiştir? Hz. İsa ile ilgili Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ortak inanç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Hangi boşluğa iki nokta gelmelidir? Allahın güzel isimlerinden biri semidir. Semi, Allah her şeyi ______ anlamına gelir.Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Dayım eli açık bir insandır. cümlesindeki deyim, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir