S:1

Gözü kapalı olan Osman çeşitli nesnelere dokunarak bunları özelliklerine göre birbirinden ayırt etmeye çalışıyor.
Osman aşağıdaki madde çiftlerinden hangisini dokunarak ayırt edemez?

Gözü kapalı olan Osman çeşitli nesnelere dokunarak bunları özelliklerine göre birbirinden ayırt etmeye çalışıyor.Osman aşağıdaki madde çiftlerinden hangisini dokunarak ayırt edemez? sorunun cevabı "Halı –Pencere camı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Uzun sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi , doğrudan Halkın İradesini işlemez duruma getirmek içindi? Aşağıdakilerden hangisi, endüstride kullanılan ve işçi sağlığına zararlı olan zehirlerden biri değildir? Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde, yolun kenarından yürüdüğümüz yere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Mekkede bulunan Kâbeyi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmeye ne denir? 45 sayısını 15e böldüğümde bölüm kaçtır? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Bir ağacın köklerindeki suyun yükselerek yapraklara kadar taşınmasında diğerlerine göre daha etkin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir? Geçen pazar günü babamla parka ..................... Cümlenin sonuna hangisi gelirse cümle anlamsız olur? Grup çalışmalarına aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranıştır? 5442' ye göre kaymakam zorunlu hallerde şube başkanlarina kaç gün izin verebilir? Kuran-ı Kerimde toplam kaç cüz vardır? Ses teknolojisindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bulunması ile başlamıştır? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Demir tavındayken dövülür deyip hızlıca gitti. Cümlesindeki fiilimsiler aşağıdakilerden hangisidir? Stetoskop aşağıdakilerden hangisinde kullanılamaz? Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır . Mustafa Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır? Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı, söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini ---- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hem sindirim sisteminde hem de solunum sisteminde bulunan ortak yapıdır? Youre ill. There are doctors and nurses everywhere, so youre in a - - - - . Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 3 yıl 6 hafta kaç gün yapar? Yağız, yolda giderken alt yapı çalışmaları olduğu için yolun kapalı olduğunu gördü.Buna göre, bu çalışmayı aşağıdakilerden hangisi yapıyor olabilir? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? Deprem anında sınıftaysak hayat üçgeni oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk idare sisteminde belediye meclislerinin denetim ve bilgi edinme yollarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerinden biri olamaz ? Aşağıdakilerden hangisi, memurlara, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanlarının sağlanmasını ifade eden ilkedir? Sevinç kırtasiyeden kalemler ve silgiler aldı. Cümlesinde hangi sözcükler çoğul addır? Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir