S:1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? sorunun cevabı "bakır tel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -cı eki aldığında bir meslek adı oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi Ne ekersen onu biçersin. atasözü ile yakın anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elin- dekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalır- sın. (İsra suresi, 26-29. ayetler)Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Anne babaya iyilik etmek bize ne (en önemlisi) kazandırır? Saguyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammedin Taif ziyaretinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yarım kilosu 6 lira olan muzlardan 3 kg aldım. Satıcıya kaç lira öderim? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhâlde bunu düşünüp anlarsınız. Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, Geri dönün! denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı bilir.(Nûr suresi, 27-28. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki konuların hangisi ile ilişkilendirilebilir? (I) Tarihîolaylar, edebiyat ürünleri için tercih edilen bir konudur. (II) Tarih, sanatkârların bitmez tükenmez ham malzemesidir. (III) Tarihin bize tanıttığı kişiler, sanat eserlerinde gerçek insan boyutlarında işlendiği için bizde kuvvetli bir gerçeklik duygusu uyandırır, bize daha çok tesir eder. (IV) Bazen de hayalimizdeki destan kahramanını o eserde göremeyince öfkelenmemiz doğaldır. (V) Tarihîroman yazarı için güçlük, bilinen tarihîgerçeklerle yazarın kahramanı olan kişiyi roman gerçeğinde birleştirebilmektir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişişel düşünceye yer verilmemiştir? Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine ne ad verilir? 1. esirgenmez2. yerden3. kaz4. gelen5. tavukNumaralanmış kelimelerle mantıklı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Sorumluluk alma konusunda Hz. Muhammed (sav) üç sınıf insandan sorumluluğun kaldırıldığını söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıf insandan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? 2 saat 25 dakika ile 1 saat 42 dakikanın toplamı kaçtır? Cemal 30 kg dır. Semih, Cemalden 5 kg fazladır. Cemal ile Semihin toplam kütlesi kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. (İnfitar suresi, 10-12. ayetler) Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi vurgulanmıştır? Bismillâhirrahmânirrahîm. ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Bayram namazı yılda kaç kez kılınır? 7 saat 05 dakika, kaç dakika eder? 26 730 sayısının soluna 45 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir? - Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.- Bir canlının zigottan ergin bir canlı oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceler.- Canlılardaki kimyasal tepkimeleri inceler.- Canlıların geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri inceler.Tanımlar incelendiğinde verilen bilim dallarının hangisinin ilgi alanına yukarıda değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama sürecinde verimliliğin artırılmasında etkili değildir? Berk : Hello, Alice. It is me, Berk. My sister wants to go to the new funfair in town. But I dont know the date. When is the it?Alice : - - - - . 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Benim boyum 1m 35 cm dir. Fuat ın boyu ise 1m 58 cm dir. Fuat benden kaç cm uzundur? l.Milliyetçilikll.Halkçılık lll.DevletçiliklV.LaiklikYukarıdaki ilkelerden hangisi Atatürk`ün "türk dilini yabancı dillerin etkisinden kutarma çalışmaları"na yönelik en uygun ilkedir? Güneşin her gün doğup batması, mevsimin oluşması, bitkilerin yeşermesi ve yapraklarını dökmesi evrende bir neyin olduğunu gösterir? İnsanlar var oluşundan günümüze kadar sürekli doğadan yararlanmış, yaşadığı çevreyi değiştirme ve geliştirme yoluna gitmiştir.Buna göre, aşağıdaki insan faaliyeti ve gerçekleştiği doğal ortam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kelime-i Şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması nasıl olmaktadır? Aşağıdaki şiir türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan refleks örneklerinden biri değildir? Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla insanları mutluluğa ulaştırmak için gönderilen ilahî kurallar bütününe ne denir? 4 gün 10 saat kaç saattir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir