S:1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(......) Fosiller Dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez.
(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.
(......) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.
(......) Dünyamızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Fosiller Dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez.(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(......) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(......) Dünyamızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir. sorunun cevabı "YYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Türkiyenin yükseltisini kahverengi, sarı, yeşil renklerle gösteren haritalara.........haritalar denir. (I) Kişi, karşısında duran bir ağaca baktı mı, yanındakilerin de onu kendisi gibi gördüğünü sanır, oysa iş, hiç de öyle değildir. (II) Çünkü her kişi, baktığı nesne ya da varlıkta farklı şeyler görür, faklı şeyler algılar. (III) Aynı doğa parçası karşısında ressamların yaptığı resimlerde hiçbir benzerlik bulunmaması bundandır. (IV) Bu, aynı konuyu, aynı temayı işleyen iki romancı, iki şair için de böyledir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmektedir? Doğal yaşamı korumayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buhar makinelerinin fabrika, ulaşım ve tekstilde kullanılması aşağıdakilerden hangi gelişmeye sebep olmuştur? Lütfü, günde 50 TL kazandığına göre 2 haftada kaç lira kazanır? ''Sınıfımıza yeni bir yazı tahtası alındı'' tümcesi kaç heceden oluşmuştur? Kim Allah için hacceder ve Allaha karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. (Hadis-i şerif)Hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına ...................................... denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlerin tümüne ne denir? İslama çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - - hicret etmesine izin verdi. Aşağıdaki verilen çözeltilerden hangisi elektrolit değildir? Kilogramı aynı fiyatta olan yeşil zeytinden çeyrek kilogram, siyah zeytinden yarım kilogram aldım. Aldığım zeytinler için 18 TL ödedim.Bu zeytinlerin bir kilogramı kaç TLdir? Bir toplama işleminde toplam 5570 ve toplananlardan birisi 3961 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgudur ? Hangisi bir resim dosyasına ait dosya uzantısıdır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır? 78 - 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Eni 250 m, boyu 320 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemin etrafına 3 sıra tel çekeceğim. 1 m tel 2 TL ise tüm masrafım kaç TL olur? "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk ayettir ? Aşağıdakilerden hangisi kanın vücutta dolaşımım sağlayan yapılardan biridir? Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ............................. cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? Anne ................... kapısıdır, girmesini bilene,Baba ..................... kapısıdır, açmasını bilene,Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? 298 : 4 = ? işleminde kalan sayı kaçtır? Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanlığın onayına sunmak hangi birimin görevdir? Mother: Did you do your homework? Son: ______________. Mother: When did you finish? Son: I finished it about ___________. I. Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin işgal eden devlet hangisidir? Bir yıl ............... kaç gündür? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Aşağıdakilerden hangisi somut addır? Benim arabam çok güzel.cümlesinde kaç numaralı sözcük gereksizdir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sınıf ortamında olumsuzluklara yol açar? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in süt kardeşlerinin adları nelerdir ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin, hece sayısı en fazladır? Aşağıdaki sahabilerden hangisi Peygamber Efendimiz (sas)i vefatından sonra yıkamıştır? Güneşin doğduğu yöne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir